WebiClinics / SexWebinars

Els Webiclinics consisteixen en Webinars amb un contingut de tipus clarament clínic, d’entre una hora a hora i mitja de durada. Són sessions magistrals que es porten a terme virtualment i que requereixen d’una inscripció prèvia atès que el nombre de places és limitat.

Els SexWebinars, igualment són Webinars, i per tant, també es porten a terme virtualment, amb la única diferència en que estan focalitzats en l’àmbit de la sexología.

La filosofia d’ambdues línies d’activitat és la de: un únic tema + un o dos docents + en una única sessió virtual, habitualment d’entre hora a hora i mitja  + orientat a la pràctica clínica + un preu raonable.

Maig
Juny