WebiClinics / SexWebinars

Els Webiclinics consisteixen en Webinars amb un contingut de tipus clarament clínic, d’entre una hora a hora i mitja de durada. Són sessions magistrals que es porten a terme virtualment i que requereixen d’una inscripció prèvia atès que el nombre de places és limitat.

Els SexWebinars, igualment són Webinars, i per tant, també es porten a terme virtualment, amb la única diferència en que estan focalitzats en l’àmbit de la sexología.

La filosofia d’ambdues línies d’activitat és la de: un únic tema + un o dos docents + en una única sessió virtual, habitualment d’entre hora a hora i mitja  + orientat a la pràctica clínica + un preu raonable.

19 GENER 2021  18:00 HORES  WEBICLINIC

Terapia de pareja: Introducción al modelo evolutivo. The Developmental Model of Couple Therapy (The Couples Institute, California, EEUU)

A càrrec de: Alazne Aizpitarte. Dra. en Psicologia.

Informació
Taller orgasme femení

23 FEBRER 2021  18:00 HORES  SEXWEBINAR

Lo que todo profesional de la sexología debería saber sobre el suelo pélvico

A càrrec de: Laura Pastor, fisioterapeuta, especialista en sòl pelvià.

Informació

21 ABRIL 2021  19:00 HORES  SEXWEBINAR

Sexualitat femenina: Què et cal saber per a gaudir (més) de la teva sexualitat

A càrrec de: Raquel Putin, psicòloga, Màster en Sexologia

Informació

19 MAIG 2021  18:00 HORES  WEBICLINIC

Pedofília y abuso sexual: abordaje clínico

A càrrec de: Emma Ribas i Patricia Bosch. Psicólogues de l’Associació Angel Blau. 

Informació

5 JUNY 2021  10:00 HORES  WEBICLINIC

Desarrollo de competencias emocionales en psicoterapia infantojuvenil (En preparación…)

A càrrec de: Katia Velar, psicòloga.

Informació