WebiClinics / SexWebinars

Els Webiclinics consisteixen en Webinars amb un contingut de tipus clarament clínic, d’entre una hora a hora i mitja de durada. Són sessions magistrals que es porten a terme virtualment i que requereixen d’una inscripció prèvia atès que el nombre de places és limitat.

Els SexWebinars, igualment són Webinars, i per tant, també es porten a terme virtualment, amb la única diferència en que estan focalitzats en l’àmbit de la sexología.

La filosofia d’ambdues línies d’activitat és la de: un únic tema + un o dos docents + en una única sessió virtual, habitualment d’entre hora a hora i mitja  + orientat a la pràctica clínica + un preu raonable.

12 NOVEMBRE 2020  18:00 HORES  SEXWEBINAR

Lo que todo profesional de la sexología o la educación sexual debería saber sobre el suelo pélvico

A càrrec de: Laura Pàstor, fisioterapeuta, especialista en sòl pelvià.

Informació

17 NOVIEMBRE 2020  18:00 HORES  WEBICLINIC

Terapia de pareja: Introducción al modelo evolutivo. The Developmental Model of Couple Therapy (The Couples Institute, California, EEUU)

A càrrec de: Alazne Aizpitarte. Dra. en Psicologia.

Informació

3 DESEMBRE 2020  18:00 HORES  WEBICLINIC

Abordaje clínico de la pedofilia. 

A càrrec de: Emma Ribas i Patricia Bosch. Psicólogues de l’Associació Angel Blau. 

Informació