Ofertes de treball

Recepcionista matins

Feina idònia per un estudiant de 2n o 3r de psicologia, que vulgui treballar en un centre clínic, en el que pugui aprendre i participar d’activitats relacionades amb els seus estudis.

Perfil bàsic

 1. Estudiant de psicologia amb disponibilitat pels matins, de 08:30 a 15:00 hores, de dilluns a divendres
 2. Català escrit i parlat correctament (indispensable)
 3. Domini a nivell d’usuari d’eines ofimàtiques i on-line bàsiques tipus word, excel, outlook, us de correu electrònic.
 4. Bona capacitat d’organització, amb iniciativa i capacitat de treball en equip
 5. Bona presència per a treballar cara al públic
 6. Persona responsable i de tracte amable i cordial

Es valorarà

 1. Experiència en la recepció d’un centre psicològic o mèdic, o de serveis professionals
 2. Experiència en treball administratiu

Feina a fer

 • La pròpia d’una recepció en una consulta clínica: agafar el telèfon, donar hores de visita, donar informació dels serveis, cobraments i gestió de la caixa del dia, gestió global de l’atenció al client i altres tasques de caire administratiu i de suport a la direcció de l’Institut.

Contracte

 • Contracte laboral a partir de l’1 de setembre
 • Jornada a temps parcial de 32,5 hores setmanals.
 • Sou: 800 euros nets mensuals per dotze pagues.
 • Contracte d’un any de durada, amb un mes de prova.

Horari de treball

 • De 08:30 a 15:00 hores, de dilluns a divendres.

Lloc de treball

 • Barcelona: Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 (Entre Pg de Gràcia i Pau Claris)

Contacte

 • Les persones interessades han d’enviar un currículum en català i amb fotografia a: treball@iesp.cat posant com a assumpte: Recepcionista matins
 • Data límit de recepció de currículums:  8 de juliol 2019.
 • Els currículums que NO compleixin la condició de català parlat i escrit correctament seran directament eliminats de la convocatòria.
 • Els currículums que NO estiguin escrits en català o que no incorporin fotografia seran directament eliminats de la convocatòria.
 • Dels currículums rebuts es farà una primera tria i es convocarà a les persones seleccionades a una entrevista personal.
 • Els resultats es comunicaran abans del dia 21 de juliol per correu electrònic.

Recerca de nous col·laboradors/es que aportin idees o projectes que ens sedueixin

A l’Institut, estem permanentment oberts a contactar amb persones amb talent, iniciativa i motivació, per tal d’ampliar les nostres línies de treball i el nostre equip de professionals.

Cerquem professionals de la psicologia que tinguin una idea o un projecte que vulguin desenvolupar en un marc com el que pot proporcionar una organització i un equip tècnic com el de l’Institut.

Requisits

 1. Llicenciat/da en psicologia
 2. Màster en Psicologia General Sanitària o convalidació
 3. Formació a nivell de màster o postgrau
 4. Major de 28 anys
 5. Experiència mínima de treball en el perfil corresponent específica i demostrable

Estem a la recerca de professionals que vulguin posar en marxa i liderar programes o serveis, en l’àmbit de la seva competència, en el marc de la nostra organització. Busquem professionals amb una certa experiència en relacions d’ajuda, que es puguin trobar còmodes en el nostre projecte i que ens vulguin ajudar a fer-lo créixer amb nous projectes o serveis. Busquem professionals proactius amb capacitat per equilibrar un cert grau d’autonomía amb la vinculació amb un equip de treball; professionals que, a més de l’activitat amb els pacients, puguin incorporar-se com a docents en algun dels nostres cursos de formació per a professionals, i/o puguin portar a terme tallers o grups dirigits a públic en general.

L’Institut posa infraestructura i recursos tècnics i humans, i s’espera que el professional aporti feina i contactes que ajudin a engegar aquests serveis. Fonamentalment estem a la recerca de professionals que estiguin en procés de canvi o de consolidació del seu projecte professional i vulguin obrir noves vies de col.laboració o projecció, o de professionals que tinguin una idea que requereixi d’una infraestructura que no disposa. 

Altres mèrits que tindrem en compte:

 • Català, escrit i parlat
 • Experiència en la realització de cursos i tallers per a no professionals
 • Experiència en la formació d’altres professionals
 • Capacitat per aportar nous clients i derivants

L’equip de psicòlegs que formem el nucli actual del projecte treballem en un model de teràpia breu fonamentat en models cognitius i sistèmics, i assumim com a propis una sèrie de valors, com son una atenció ètica, honesta, respectuosa, amable i càlida amb els pacients, alta valoració del treball en equip i de la creació de sinèrgies amb la resta de professionals, actitud proactiva en la generació de projectes i també en la recerca de nous pacients i derivants, capacitat per al treball en xarxa, i interès en la seva pròpia formació continuada.

Tipus de col·laboració:

Es signarà un conveni de col.laboració interprofessional que requereix estar donat d’alta en el règim d’autònoms.

Contacte:

 • Les persones interessades han d’enviar un currículum, resumit en català i amb fotografia, i una carta de presentació, en la que s’expliqui de manera global quina és la aportació que aquesta persona podria fer a l’equip amb el seu projecte, a: treball@iesp.cat  indicant en l’assumpte el codi COL2018

Data límit de recepció de currículums: 

La recepció de curriculums és permanentment oberta.

Incomptabilitats

 • Disposar de centre propi.
 • Desenvolupar el mateix projecte o similar en un altre centre del nostre entorn més proper.

Procediment

Un cop al mes s’agrupen les diferents propostes rebudes, s’analitzen per part de diversos membres de l’equip, i si es valoren positivament es concerta una entrevista; en tot cas, les propostes descartades es responen amb un correu electrònic, però sempre, en un sentit o altre, hi ha resposta per la nostra part.

Important

No es tindrà en compte cap proposta que no vagi acompanyada d’una breu descripció, d’una pàgina de llargada, del projecte o idea a desenvolupar.