Teràpia sexual 

iesp-tsexual-300La teràpia sexual consisteix en un conjunt de tècniques i estratègies psicoterapèutiques que tenen com a finalitat resoldre els diferents tipus de problemes sexuals que afecten les persones o les parelles. En termes generals els trastorns sexuals es caracteritzen per una alteració dels processos propis del cicle de resposta sexual, o per dolor associat amb la realització de l’acte sexual.

Els més habituals són els coneguts amb el nom de disfuncions sexuals, i afecten un mínim de 4 de cada 10 parelles al llarg de la seva vida en comú.

 

Disfuncions sexuals

 • l’ejaculació precoç,
 • la disfunció erèctil o dificultat per aconseguir o mantenir una erecció (abans coneguda com a impotència),
 • la manca de desig sexual (en homes i dones),
 • fòbia sexual i/o aversió al sexe,
 • dificultats per aconseguir l’orgasme (anorgàsmia),
 • vaginisme o dificultats en la penetració,
 • disparèunia o dolor en les relacions sexuals,
 • addicció al sexe o a la pornografía, etc.

 

Causes i tractament

La gran majoria de les disfuncions sexuals són de naturalesa multicausal, és a dir no tenen una causa única i definida, sinó que es deuen a una certa varietat d’aspectes relacionats amb l’educació més o menys restrictiva, la pressió religiosa, el context social i normatiu en que es viu, el major o menor grau d’experiència sexual, el moment del cicle vital en que s’està, l’edat, les condicions físiques i de salut, la millor o pitjor relació de parella, etc.

És per aquest tipus de causes que es considera que la majoria de disfuncions sexuals són d’origen psicològic o relacional, i que per tant aquest ha de ser el tractament a dur a terme, lògicament per professionals experts. Malgrat això, no s’ha de descartar que en un percentatge significatiu de casos la causa de la disfunció és de tipus fisiològic, i per tant, el tractament haurà de ser de tipus mèdic. En aquests casos, es recomana però un treball de suport psicològic paral·lel al tractament mèdic. Per tal de discriminar adequadament quins són els element que configuren el trastorn i el seu adequat tractament és imprescindible la realització d’una acurada recollida de dades a través de la història clínica per tal de plantejar el tractament adequat a la disfunció sexual.

Sortosament, des de fa més de 30 anys, tant la psicologia com la medicina han aportat gran quantitat de tècniques i estratègies terapèutiques que permeten abordar amb altes probabilitats d’èxit la majoria de les disfuncions sexuals. La teràpia sexual, com a tal, neix a finals dels anys 60 com a una estratègia altament innovadora en l’abordatge dels problemes sexuals. Les seves característiques principals, que són en bona mesura la clau del seu èxit, són:

 • tractament en parella (sempre que es pugui),
 • basat en un model de teràpia breu,
 • amb tasques programades
 • a realitzar entre sessions setmanals o quinzenals.

Actualment la teràpia sexual s’ha beneficiat de les aportacions de nombrosos avenços en psicologia i medicina que permeten assegurar un índex d’èxit superior al 80% del casos.

Tarifes i descomptes

Si voleu informació de les nostres tarifes i descomptes, seguiu aquest enllaç

Formació per a professionals

Visiteu el nostre programa de formació específic en Teràpia sexual, organitzat conjuntament amb la Fundació Universitat de Girona.