Tarifes

 Actualitzades el 28 de juny de 2017

 

ActivitatDuradaPreu
TARIFES ESTÀNDARD PSICOLOGIA I SEXOLOGIA
TARIFES ESTÀNDARD
Consulta individual *50 minuts65 euros
Consulta en parella **80 minuts85 euros
Consulta en parella, reduÏda **60 minuts75 euros
Sessió d'orientació familiar 80 minuts90 euros
Consulta estàndard per videoconferència (Skype)50 minuts65 euros
CONSULTA JOVE
Consulta Jove, individual 50 minuts30 euros
Consulta jove, en parella 50 minuts35 euros
Consulta jove, en parella 80 minuts45 euros
Consulta Jove individual, per videoconferència (Skype)50 minuts30 euros
CONSULTA -30
Consulta -30 individual50 minuts45 euros
Consulta -30 en parella50 minuts55 euros
Consulta -30 individual, per videoconferència (Skype)50 minuts45 euros
FISIOTERÀPIA
Fisioteràpia, primera visita50 minuts65 euros
Fisioteràpia, segones visites45 minuts55 euros
Fisioteràpia (Consulta jove)45 minuts40 euros

 

* Les sessions individuals tenen una durada d’una hora, dividida entre els 50 minuts d’atenció directe i els 10 minuts que el professional necessita per ordenar les notes de la sessió abans de la següent visita. Això fa 60 minuts en total.

** Les sessions en parella tenen una durada d’una hora i mitja. dividida entre els 80 minuts d’atenció directe i els 10 minuts que el professional necessita per ordenar les notes de la sessió abans de la següent visita. Això fa 90 minuts en total. Ocasionalment hi ha la possibilitat de que les sessions durin una hora, cas en el que la consulta te un preu més reduït.

 

Consulta jove

carnet jove 200La consulta jove està dirigida a joves de 18 a 25 anys que, per qüestions econòmiques o de precarietat laboral, no poden accedir a les tarifes estàndard dels nostres serveis de psicologia i sexologia clínica En cas de tenir menys de 25 anys, però una situació econòmica normalitzada aquest descompte no s’aplica.

 

Tarifa -30

La Tarifa -30 està dirigida a joves a partir del 26 anys, que encara no hagin fet els 30. Aquesta tarifa reduïda s’aplica per tal de facilitar l’accés de persones incloses en aquest grup d’edat als nostres serveis de psicologia i sexologia clínica.

 

Descomptes

Les persones que estan en situació d’atur tenen un descompte de 10 euros per visita.tarifes

El Carnet de Família nombrosa o monoparental, lliurat pel Departament de Benestar i família de la Generalitat de Catalunya, dona dret a un descompte en la consulta clínica d’un 15% en la tarifa estàndard.

Els alumnes i ex-alumnes dels cursos de formació de l’Institut, tenen un descompte de 10 euros per visita.

Els descomptes NO són acumulables.

En situacions excepcionals, els professionals de l’Institut poden aplicar una tarifa una mica més reduïda que els preus estàndard, amb la finalitat de facilitar l’accés a la consulta clínica, o d’ajudar a que el procés de treball sigui menys costós. Consulteu amb el professional que us atengui.