Seminari: Gestionant els “trolls” en la consulta: gestió de l’ambivalència amb l’atenció centrada en el pacient

6 / 7 MAR 2020

 • Horari: Divendres de 17:00 a 20:00 i dissabte de 9:30 a 14:00 i de 15:30 a 18:30 hores
 • Lloc: Euroaula. Aragó, 208-210, 08011 Barcelona
 • Idioma: Castellà
 • Codi: SPC-098
 • Import:
  140 € matrícula estàndard
  120 € alumnes actuals, ex-alumnes dels nostres màsters i postgraus, i membres Asepco

Presentació

Les consultes relacionades amb canvis de conducta sovint ens fan patir. El pacient vol, però no vol; o vol, però no pot… De vegades ni vol, ni pot, i la nostra feina consisteix a fer que vulgui i pugui. Generar ambivalència per trencar l’status quo davant del canvi, i gestionar aquesta ambivalència de manera efectiva en la direcció del canvi és una habilitat clínica que es pot aprendre. En aquest seminari treballarem de manera pràctica les eines que l’Entrevista Motivacional (EM) posa a la nostra disposició per afavorir el canvi, cuidant la relació, de manera efectiva pel pacient i satisfactòria pel professional.

A qui va dirigit

Aquest Seminari es dirigeix exclusivament a psicòlegs/es i metges/es.

Objectius

La finalitat d’aquest Seminari de Pràctica Clínica és la de:

 • Que el discent reconegui analogies i divergències entre el model d’Entrevista Motivacional i altres models habituals en la pràctica professional
 • Que el discent aprengui els elements del component relacional de l’Entrevista Motivacional i com desenvolupar-lo
 • Que el dsicent aprengui els elements estratègics de l’Entrevista Motivacional i els posi en pràctica
 • Que el discent aprengui a reconéixer i potenciar el diàleg de canvi
 • Que el discent aprengui a reconéixxer la discòrdia en la relació, prevenir-la i revertir-la
 • Que el discent aprengui a integrar el model d’Entevista Motivacional amb altres models

Programa

 • Antecedents i elements comuns de l’EM amb altres models. Teoria de l’aprenentatge social. Autoconvenciment auditiu. Autoeficàcia. Teràpia centrada en el client. Reactància.
 • Models informatiu, persuasiu i confrontatiu.
 • Esperit de l’EM (component relacional. Acceptació, compasió, col•laboració i evocació).
 • Estratègies de l’EM. Preguntes obertes. Escolta reflectiva. Validació. Sumaris.
 • Diàleg de canvi i diàleg de maneniment. Discòrdia

A càrrec de…

Manuel Campíñez Navarro. Metge de família. Doctor en Medicina. Professor de Postgrau en Entrevista Clínica i Relació Assistencial. Professor Associat Clínic del Departament de Medicina de las UAB. Membre de Motivational Interviewing Network of Trainers.