Seminari: La presència de l’absència. Intervenció amb famílies en procés de dol

14-15 DES 2018

 • Horari: Divendres de 16:30 a 20:30 i dissabte de 9:30 a 14:00 i de 16:00 a 18:00 hores
 • Lloc: Euroaula. Aragó, 208-210, 08011 Barcelona
 • Idioma: Català
 • Codi: SPC-094
 • Import:
  135 € matrícula estàndard
  120 € alumnes actuals, ex-alumnes dels nostres màsters i postgraus, i membres d’Asepco

Presentació

La concepció del dol com un procés d’adaptació individual a una pèrdua ha estat constant en l’abordatge psicoterapèutic. Considerant que la pèrdua implica un trencament relacional es fa imprescindible una consideració més àmplia que tingui en compte, a més, l’evolució conjunta dels familiars que han patit una pèrdua significativa.

A nivell individual hi ha moltes propostes per a comprendre el procés de dol però… S’han definit etapes en el dol familiar? S’han identificat tasques que afavoreixin que les famílies elaborin millor l’adaptació a la pèrdua? Influeix el procés de dol d’un membre de la familia sobre els altres? Quin rol desenvolupa el/la terapeuta en ésser convidat a promoure l’elaboració d’un dol? Quina importància tenen els dols del terapeuta? Quines aportacions ofereix la Teràpia Familiar als terapeutes que treballem amb el dol?

A qui va dirigit

El taller es dirigeix exclusivament a psicòlegs i treballadors socials

Objectius

La finalitat d’aquest Seminari de Pràctica Clínica és la de:

 • Adquirir una visió holística de la pèrdua, més enllà de la concepció tradicional del dol com a procés individual.
 • Aprendre a identificar factors de risc de dols familiars complicats i a dissenyar estratègies terapèutiques preventives en cas de poder intervenir abans de la pèrdua.
 • Integrar estratègies d’intervenció dirigides específicament a estimular l’adaptació familiar a la pèrdua.
 • Prendre consciencia del rol del terapeuta en el procés de dol de la famíla.
 • Identificar la influència dels dols del terapeuta i la seva familia en el sistema terapèutic.
 • El terapeuta i els membres absents del sistema familiar. Adquisició d’habilitats i competències en el maneig de les ressonàncies que experimenta el terapeuta immers en un sistema terapèutic amb la presència de l’absència.

Programa

 • Repàs de les principals propostes de comprensió del dol com a procés d’adaptació a la pèrdua, des de les diferents orientacions teòriques. Tipologies de dol
 • Definició relacional del dol.
 • Observació d’exemples de treball de dol familiar
 • El dol com a oportunitat de creixement. Dol i cicle vital familiar.
 • Factors de risc. El dol entès com la major amenaça per a la integritat familiar. Conductes familiars defensives.
 • Etapes del dol familiar
 • Tasques familiars en la recerca d’un nou equilibri relacional després de la pèrdua.
 • Simptomatologia del dol familiar a nivell comunicacional, estructural i en relació amb el medi.
 • Dol i homeostasi: reajustaments homeostàtics desadaptatius.
 • El dol en les diferents tipologies de familia segons la funcionalitat familiar.
 • La importància de la comunicació. Dificultats culturals de l’expressió de l’aflicció.
 • El dol transgeneracional
 • Objectius terapèutics d’una intervenció en dol familiar. La història terapèutica.
 • Tècniques antiterapèutiques. Com evitar-les.
 • Tècniques d’intervenció gestàltiques, sistèmiques i des de la psicologia intergeneracional. Proposta integradora de promoció de la resiliència familiar.
 • Utilització de metàfores per introduir els absents en el sistema terapèutic.
 • El rol del terapeuta i el pes específic dels seus propis dols.
 • Model del “tercer pesant” sobre la vivència de l’absència, la gestió del dol i la noció de reemplaçament.

A càrrec de…

Enric Soler. Psicòleg especialista en dol i pioner en la intervenció terapéutica del dol familiar, amb una dilatada experiencia en cures pal·liatives. Màster de recerca en psicología de la salut per la UAB. Postgrau d’atenció a persones amb malaltia avançada i els seus familiars per la Universitat Abat Oliba. Postgrau en hipnosi clínica per la UB. Tutor dels estudis del Grau de Psicologia de la UOC. Docent en diversos tallers i seminaris universitaris. Supervisor de professionals i d’equips multidisciplinars d’atenció a les pèrdues. Fundador de Psicologia Relacional Barcelona.