Preguntes habituals

Com puc demanar hora per a una primera visita?

Es pot demanar hora de consulta escrivint al Whatsapp 636 50 21 03, trucant al telèfon 932 155 883, de 10:00 a 20:30 hores, de dilluns a dijous. Els divendres fins les 14:00 hores.

També ho pot fer des del formulari de la nostra pàgina Demanar primera visita

Com puc demanar hora per segones visites?

Es pot demanar hora de consulta a la recepció del centre, per Whatsapp al 636 20 21 03 o trucant al telèfon 932 155 883, de 10:00 a 20:30 hores, de dilluns a dijous. Els divendres fins les 14:00 hores.

Què he de fer si no puc venir a la consulta a l'hora acordada?

En cas que no es pugui venir a l’hora acordada, demanem que se’ns avisi amb suficient antelació. L’experiència ens diu que, en la majoria de casos, es pot avisar amb un parell de dies d’antelació, i això ens permet assignar aquesta hora de consulta a una altra persona de la llista d’espera.

Si rebem l’avís amb més de 48 hores laborals, simplement es canvia la data de visita.

Ara bé, en cas d’avisar en menys de 48 hores laborals de l’anul·lació d’una visita, i a menys que sigui per una causa major, es cobrarà el 50% del preu de la visita si es el dia abans, i si l’anul·lació és el mateix dia, es cobrarà el 100%.

Les anul·lacions de les visites de dilluns produïdes els divendres o abans d’un festius es cobrà el 50% del preu de la visita.

Això és perquè el professional del centre ha reservat el seu temps per atendre una visita en concret, en un horari concret, i no ha assignat aquella hora a ningú més. Per tant, per garantir el correcte seguiment del treball terapèutic iniciat és important fer-se càrrec de les sessions a les que no es pot assistir per qüestions que no estiguin relacionades amb la teràpia i de les que no es pugui avisar amb temps suficient, a menys que siguin causes de força major plenament justifiables.

I si l'anul·lació es produeix el dia abans o el mateix dia?

En aquests casos, difícilment es pot assignar l’hora concertada a un altre pacient, i per tant, s’ocasiona un perjudici al centre i al professional. Per aquest motiu i per tal que el professional no es vegi perjudicat per imprevists que no son de la seva responsabilitat, es cobra el 50% de la visita, si s’avisa el dia abans, i el 100% de la visita si s’anul·la el mateix dia.

Això no és en cap cas una penalització, sinó una manera de continuar amb la tasca iniciada i amb el compromís adquirit. De fet, aquest temps, el professional el dedica a treballar en el cas, a revisar la història clínica i les notes de les sessions, a revisar el desenvolupament de la teràpia i a preparar la propera sessió. Per tant el professional fa feina relacionada amb el pla de treball, encara que el pacient no hagi acudit a la sessió.

I si l'anul·lació s'avisa durant el cap de setmana o un festiu?

Al llarg del cap de setmana, en dia festiu, el dia anterior a partir de les 21:00 hores i els divendres a partir de les 14:00 hores*, els avisos d’anul·lació d’una visita: no es reben a temps, per tant es consideren com fets el dia abans, ja que el professional es trobarà amb forats a l’agenda que no es poden cobrir amb tant poca antelació,  amb persones que siguin a la llista d’espera.

Per aquest motiu i per tal que el professional no es vegi perjudicat per imprevists que no son de la seva responsabilitat, es cobrarà el 50% de la visita si l’avís en fa en dia festiu, en cap de setmana, o en l’horari en el que el centre estigui tancat.

* Sempre i quan la visita no sigui per dilluns, ja que en aquest cas, no s’està avisant amb 48 hores laborals.

Hi ha tarifes reduïdes?

En general, les nostres tarifes estan per sota preu de mercat, però en algunes circumstancies els professionals de l’institut tenen la potestat d’aplicar certes reduccions dels honoraris, quan la situació de les persones a qui atenen ho requereixi. Cal consultar directament aquesta qüestió amb cada professional.

Hi ha preus especials per a joves?

Si. Hi ha preus reduïts per a joves d’entre 18 a 25 anys, sempre que estiguin en atur, siguin estudiants o tinguin un baix nivell d’ingressos. Visiteu la pàgina de la Consulta Jove.

Hi ha tarifa semi gratuïta?

Cada any, a partir de principis de gener obrim el Programa d’atenció semi gratuït, en el que atenem a persones que no poden accedir a la consulta estàndard per qüestions econòmiques.

Aquestes persones podran ser ateses per un preu molt reduït per professionals, ja llicenciats, que estiguin ampliant la seva formació i capacitació a l’Institut. L’atenció semi gratuïta te una durada de màxim 10 sessions.

Per a més informació visiteu la pàgina Atenció semi gratuïta, truqueu al 93 215 58 83 o escriviu al Whatsapp 636 50 21 03 .

Quant dura una visita?

Les nostres visites tenen fonamentalment dos formats: visita d’una hora i visita d’una hora i mitja. Habitualment la primera és l’elecció preferent per exemple per a una entrevista individual, mentre que la visita d’hora i mitja acostuma a ser d’elecció preferent per a una primera entrevista en parella.

Cal tenir en compte, però, que la visita d’una hora dura en realitat cinquanta minuts, i que la visita d’una hora i mitja, dura en realitat una hora i vint minuts. Això és així, perquè els deu minuts restants són els que utilitza el professional per endreçar i ordenar en cada història clínica les notes que ha pres al llarg de la sessió.

Puc venir amb patinet o bicicleta?

Ho lamentem molt però el nostre espai de treball no està preparat per acollir patinets ni bicicletes dels nostres visitants. Això és perquè no tenim les condicions adients d’espai, i també perquè en algún moment han arribat a coincidir diversos patinents i bicicletes alhora i han ocasionat notables molèsties als treballadors del centre i a altres clients.

Entenem que és un tema que cal solventar a un altra nivell, ja que som defensors d’aquest tipus de vehicles, però el fet és que no tenim espai per aparcar-los.

Quina capacitació tenen els professionals de l'institut?

Els professionals que treballen a l’institut, disposen de la titulació que acredita la seva formació i que els autoritza a exercir la seva professió. Tots són Llicenciats o Diplomats, i compten en el seus currículums amb diversos màsters, postgraus i altres cursos de capacitació i perfeccionament.

A més, participen en diversos programes interns i externs de formació continuada per tal de posar al dia els seus coneixements, i consensuar amb la resta de l’equip les estratègies de treball.

Tots els professionals de l’institut estan col·legiats, en el Col·legis professionals corresponents.

Tots els professionals de l’institut tenen una assegurança professional de Responsabilitat Civil.

Podeu veure un resum dels seus currículums a l’apartat Equip.

Tinc la obligació de facilitar les meves dades personals?

Com en tot servei d’atenció professional i sanitari hi ha la necessitat de disposar de les dades de les persones que atenem, a l’igual que quan s’acudeix a la consulta de qualsevol altre professional (metge, psiquiatre, uròleg, advocat, etc.).

Ara bé, cal tenir en compte que per la naturalesa de la nostra feina estem obligats a la discreció i la confidencialitat, i que els nostres clients estan protegits per les normes legals que regulen el secret professional.

En tot cas, les persones a les que atenem poden demanar-nos que senyalem en la seva fitxa la negativa a rebre correu o qualsevol altra tipus de comunicació. .

Cal tenir en compte però que no acostumem a anotar altres telèfons a la fitxa de client que no siguin els telèfons mòbils particulars.

A més les dades de les persones que atenem estan protegides d’acord amb la normativa que regula la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Malgrat això, si una persona es negués a facilitar les seves dades personals, hauriem de desestimar la possibilitat d’atendre-la en el nostre Institut, de la mateixa manera que tampoc seria atesa en qualsevol altre servei sanitari públic.

Què passa amb el meu historial clínic?

Les notes que prenen els terapeutes durant les sessions no es consideren històries clíniques, sino simples notes de treball. Aquestes notes, un cop finaitza el procés terapèutic, es conserven durant un temps d’entre un a dos anys i, un cop passat aquest temps es lliuren a una empresa que en fa una destrucció certificada i confidencial.

Un cop destruides les notes nomès queda constància de les dades particulars de les persones que hem atès, dades informatitzades que estan protegides d’acord amb la normativa que regula la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Altres dubtes

Si teniu altres dubtes, escriviu-nos i us respondrem el més aviat posible. Podeu fer servir el següent formulari:

Enviar missatge