Política de vendes i devolucions

Inscripció a Cursos de formació i Tallers

Es considera que una inscripció a qualsevol activitat organitzada per l’ Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, està finalitzada i és completa quan s’ha fet el pagament per qualsevol dels mitjans habilitats en aquest web per fer-ho.

En el cas del pagament amb tarja de dèbit o crèdit, i també en el cas de Paypal, el pagament és immediat i per tant la inscripció també ho és si hi havia places disponibles.

En el cas de pagament per transferència es disposa de 5 dies naturals per a fer el pagament. Un cop finalitzat aquest període la inscripció es considera incompleta i queda automàticament anul.lada.

Anul.lació d’una inscripció

Si es sol.licita l’anul.lació d’una inscripció es procedirà de la següent manera

  • Devolució del 100% de la Inscripció si l’anul.lació es produeix fins a 15 dies abans de l’inici de l’activitat, comptant en dies naturals i començant a partir del dia anterior a l’inici.
  • Devolució del 50% si l’anul.lació es produeix entre 8 i 14 dies abans de l’inici de l’activitat.
  • No hi haurà dret a devolució quan l’anul.lació es soliciti 7 dies abans de l’inici de l’activitat.
  • No hi haurà dret a cap mena de devolució un cop hagi començat l’activitat o el curs.

La devolució es farà per la mateixa via per la que s’ha fet el pagament.

Anul.lació d’un curs o taller

L’anul.lació d’un curs o taller es comunicarà sempre que sigui possible amb un mínim d’una setmana d’antel.lació. En aquest cas les devolucions es faran efectives en un màxim de 72 hores per la mateix via en que s’hagi per el pagament.