Available courses

FV-04 Monitores de Educación afectiva y sexual

Curso de Monitores de Educación afectiva y sexual organizado por el Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. 60 horas. Del 19 de octubre de 2020 al 16 de febrero de 2021. 

Teacher: Pere Font

Monitors d'Educació afectiva i sexual

Curs de Monitors d'Educació afectiva i sexual organitzat Per l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. 86 hores. Del 20 de gener de 2019 al 10 de maig de 2020. 

Educació afectiva i sexual a l'ESO

Curs online de 30 hores de durada. Del 3 al 30 de maig de 2020. Reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Grup de treball privat

Grup de treball privat per als membres de l'equip de l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella i d'interpersonal.