Junta Directiva

Psicòleg. Col·legiat 2.197

Psicòloga. Col·legiada 1.302

Professionals Àrea clínica

Psicòloga. Col·legiada 28.090

Psicòleg. Col·legiat 13.321

Psicòloga. Col·legiada CV-11009

Psicòloga. Col·legiada 31.713

Psicòloga. Col·legiada 30.091

Psicòloga. Col·legiada 23.856

Psicòloga. Col·legiada 26.978

Psicòloga. Col·legiada 1.302

Psicòloga. Col·legiada 29.895

Psicòloga. Col·legiada 13.321

Psicòloga. Col·legiada 30.426

Psicòloga. Col·legiada 30.400

Fisioterapèuta. Col·legiada 10.469

Psicòleg. Col·legiat 30.381

Psicòloga. Col·legiada 24.028

Professionals Àrea educativa / comunitària

Andrea Mellado

Psicòloga

Elena Serrano

Tallerista

Lídia Durán

Psicòloga

Marta Garcia

Tallerista

Marta Pujol

Tallerista

Quim Sala

Psicòleg

Equip de suport

Alixel Font

Administrativa

Mar Bagur

Recepcionista