Aquest curs m’ha donat una visió de les diferents disfuncions sexuals i del seu tractament, alhora que eines i bibliografia,  per dur-lo a terme. Ha estat una mica condensat, doncs el tema és molt ampli, però m’ha resultat molt profitós i interessant.