Curs d’Intervenció en Pràctica Clínica.
Perspectiva Sistèmica Breu.
(1a edició)

Hores: 100 hores

Curs: 2017 – 2018

Tipus: presencial a Barcelona

Diploma: Intervenció en Pràctica Clínica, expedit per l’InterPersonal, Benestar i Salut

Dirigit a: Graduats o Llicenciats en Psicologia i/o Medicina (especialització en Psiquiatria), amb formació prèvia de Màster o Postgrau.

Idioma del curs: castellà

Dates: del 26 d’ocubre de 2017 a l’11 de maig de 2018,

Lloc: Barcelona

Preu: 1.750€

Dossier del curs

Presentació

L’inici de la pràctica clínica en psicologia és un moment molt important per a qualsevol professional d’aquest àmbit, ja que representa l’inici real de la seva carrera professional. Això implica posar a prova la formació rebuda, enfrontar-se a la falta d’experiència, a nombrosos dubtes sobre com estructurar el procés terapèutic i sobre com definir correctament els objectius i metodologia per a cada cas i, tot sovint, vèncer les pròpies pors i dificultats.

Aquest inici, requereix de la supervisió adequada de professionals més experimentats que puguin acompanyar i tutelar aquest procés, de tal manera que professionals amb nul.la o poca experiència puguin avançar en crear el seu propì estil d’intervenció.

Aquest curs aspira a convertir-se en una eina que faciliti un procés d’acompanyament i supervisió, i si cal de formació, en la creació d’una base per a la intervenció basada en un model d’intervenció sistèmica breu, i en el treball en l’ús de tècniques concretes.

El resultat d’aquest procés ha de ser que els participants hagin iniciat el seu camí professional, amb un acompanyament i tutela adequats, que els ajudi a disposar d’un major grau de seguretat i una experiència bàsica que guiï el seu creixement en l’àmbit de la intervenció clínica.

Característiques

Objectius
 • Ajudar els participants a entendre les bases practiques de la intervenció clínica.
 • Facilitar guies i orientacions per a la intervenció, que ajudin en la creació d’un estil d’intervenció basat en un model sistèmic breu.
 • Potenciar l’aprenentatge per mitjà de la observació del treball clínic en directe de professionals experimentats.
 • Facilitar l’aprenentatge i l’adquisició de competències a través del treball amb casos clínics reals supervisats.
 • Afavorir un major grau de seguretat i confiança en les pròpies capacitats per a la intervenció clínica.
Programa

El vincle primer:
Eines per a construir una bona aliança terapèutica.

Començar pel final:
Com marcar bons objectius terapèutics.

Calibrar i acompanyar:
Eines per co-construir el canvi cap al canvi.

Saltant els obstacles:
Eines per a redefinir o prevenir recaigudes.

Els millors aliats entre sessions:
Com construir prescripcions o tasques per a casa eficaces i eficients.

Metodologia

La metodologia de treball del curs es fonamenta en la combinació de les aportacions teòriques per part del professorat, juntament, amb la intervenció clínica, tant per part dels professionals com dels alumnes.

Classes tèoriques

Les classes teòriques estaran enfocades, en un inici, a emmarcar i proporcionar les bases per a poder dur a terme un treball des de la perspectiva Sistèmica Breu. Un cop establertes les bases, les sessions teòriques aniran enfocades al treball de tècniques concretes per aplicar a la pràctica clínica.

Observació de treball clínic en directe a càrrec de professionals experimentats

En el primer tram del curs, l’aprenentatge més pràctic es desenvolpa per mitjà de l’observació del treball clínic que portarà a terme la Directora del curs. Aquesta observació es farà per mitjà d’un circuit tancat de televisió que permet veure, des d’una aula de formació, el què està passant en el despatx a on estan treballant terapeuta i pacient.

Pràctiques amb casos reals, observació i supervisió

En el segon tram del curs, l’aprenentatge més pràctic es desenvoluparà en un format diferent del que s’havia estat desenvolupant fins al moment.

Als alumnes del curs els seran assignats pacients, que es beneficiaran d’un programa d’atenció psicològica gratuïta. Aquests,  accepten el suport psicològic que se’ls ofereix gratuïtament i es beneficien d’un màxim de 10 sessions de treball amb els professionals alumnes d’aquest curs.

Aquestes sessions es portaran a terme per part d’alumnes, agrupats de dos en dos, en format de terapeuta i co-terapeuta. Aquestes sessions seran visualitzades en directe mitjançant un circuit tancat de televisió per la resta de companys del grup de pràctiques, així com pels supervisors de cada grup, que faran el treball de suport pertinent al llarg de la sessió, i també en la part prèvia i posterior a la mateixa.

Direcció

Laura Galimberti. Psicòloga. InterPersonal, Benestar i Salut. Psicoterapeuta acreditada por la FEAP. Màster en Teràpia Cognitivo-Social (UB), Màster en Teràpia Sexual i de Parella (UB). Psicòloga del programa Laris (Programa de prevenció, tractament i intervenció de la violència familiar).

Direcció del programa de formació

Pere Font.  Psicòleg, Màster en Promoció de la Salut per la Universitat de Lleida. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, i d’InterPersonal – Psicologia, benestar i salut.

Coordinació general

Helena Angel. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Sexologia clínica i salut sexual. Màster en Psicoteràpia. Experta universitària en Prevenció, detecció i tractament de l’abús sexual infantil.

Mariona Busto. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual. Postgrau en Teràpia de Parella. Postgrau en Psicoteràpia Integradora. Postgrau en Teràpia Breu Estratègica. Postgrau en Salut Sexual i Reproductiva.

Carlota Portabella. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Psicoteràpia. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual. Experta universitària en Prevenció, detecció i tractament de l’abús sexual infantil.

Ariadna Ruiz. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Postgrau en Psicoteràpia Integradora.

Professorat
 • Laura Galimberti. Psicòloga. InterPersonal, Benestar i Salut. Psicoterapeuta acreditada por la FEAP. Màster en Teràpia Cognitivo-Social (UB), Màster en Teràpia Sexual i de Parella (UB). Psicòloga del programa Laris (Programa de prevenció, tractament i intervenció de la violència familiar).
 • Milena Zangirolami. Psicòloga de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Teràpia sexual i de parella.
Calendari

Aquest curs té 100 hores, que inclouen les classes presencials teòriques i el treball pràctic.

Calendari de les Classes:

Des del 26 d’octubre de 2017 fins el 27 d’abril de 2018

Bloc 1: Teòric-pràctic
26 d’octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, 7, 14 i 21 de desembre de 2017. 11, 18 i 25 de gener, 1 i 8 de febrer de 2018.

Bloc 2: Pràctic

 • Grup 1: dijous matí. 15 i 22 de febrer, 1, 8, 15 i 22 de març, 5, 12, 19 i 26 d’abril de 2018.
 • Grup 2: divendres tarda. 16 i 23 de febrer, 2, 9, 16 i 23 de març, 6, 13, 20 i  27 d’abril de 2018
Documentació a lliurar a l’IESP
 • Còpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG
 • Currículum vitae (opcional)

Inscripció

La inscripció a aquest curs s’ha de fer omplint el formulari d’inscripció o enviant un correu electrònic a inscripcions@iesp.cat

Més informació

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 08007 Barcelona
Telèfon: 93 215 58 83
inscripcions@iesp.cat