Consulta psicològica online

iesp-consultaonline-300L’opció de la Consulta online, és adequada per aquelles persones que, o bé ja han iniciat un treball amb qualsevol dels professionals de l’Institut i, a causa de situacions puntuals (un viatge, una indisposició, un accident, vacances… ), es poden veure obligats a fer una pausa no desitjada en aquest treball, o bé per a persones que tenen dificultats per a efectuar els desplaçaments necessaris per a la consulta presencial a Barcelona, de manera habitual, per exemple perquè viuen lluny, o en altres comunitats autònomes, o fins i tot en altres paÏsos.

En aquest casos, la consulta online por ser una bona manera de dur a terme un treball terapèutic, entenent però que hi ha algunes limitacions -pròpies del medi i de l’instrument utilitzat- que poden afectar en major o menor mesura a la comunicació entre el professional i la persona que fa la consulta.

La Consulta online també pot ser un bon instrument per a fer consultes puntuals, d’una única sessió, en que la persona que consulta simplement vol assessorament sobre qüestions que, potser encara, no requereixen d’un suport terapèutic amb major profunditat.

Aquest servei respecta escrupolosament les recomanacions i criteris deontològics recomanats pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, i manté les mateixes característiques de rigorositat i confidencialitat que la consulta presencial.

 

Característiques del servei

La Consulta online es porta a terme per mitjà del programa Zoom (un dels més utilitzats per a videoconferència, del que cal destacar que és de descàrrega gratuïta).

Es recomana assegurar que es disposa d’una connexió a internet amb recursos suficients per a la bona transmisió i recepció d’imatge i veu.

Per fer una consulta amb nosaltres, utilitzant el programa Zoom, cal fer el següent:

Si no has iniciat mai una teràpia amb nosaltres

El millor és escriure a secretaria@iesp.cat, indicant el teu nom, edat, motiu de la consulta, i disponibilitat horària per a fer la sessió virtual. Des de la nostra secretaria rebràs un correu amb les instruccions de connexió i de pagament. Si ho prefereixes, pots fer servir el formulari de la pàgina Demanar primera visita

En cas que ja hagis iniciat un treball previ amb nosaltres

Cal escriure a secretaria@iesp.cat, o contactar per mitjà de whatsapp en el número 636 502 103 i demanar hora de visita indicant el professional que t’atén habitualment i que sol·licites una consulta online.

Les visites online tenen la mateixa durada que les presencials: 50 minuts la visita individual o en parella, o d’una hora i vint minuts la visita en parella ampliada. Es obligatori haver fet el pagament abans de la sessió.

Per a qualsevol dubte sobre la utilització d’aquest servei, contacteu amb nosaltres a: secretaria@iesp.cat o per whatsapp en el número 636 502 103