Parlem del vaginisme?

Què ès El vaginisme és una disfunció sexual causada per una contracció involuntària de la musculatura que envolta l’entrada de la vagina. Aquesta musculatura es pot contraure, per exemple, a l’hora de intentar el coit, i la conseqüència és que aquesta contracció muscular fa impossible la penetració. El vaginisme pot generar sentiments diversos, tals com…