Postgrau en Teràpia de Parella

9a edició

COPC QUALITAT 60

Crèdits: 32 ECTS

Curs: 2017 – 2018

Tipus: Semi-presencial a Barcelona (Codi: 348)

Diploma: Curs de Postgrau en Teràpia de Parella, atorgat per la Universitat de Girona (UdG)

Dirigit a: Llicenciats en Psicologia i/o Medicina o alumnes d’últim curs de la llicenciatura de psicologia i medicina

Idioma del curs: 80% català, 20% castellà, aproximadament.

Dates: del 28 d’octubre de 2017 al 16 de juny de 2018

Horaris: Un dissabte al mes (aproximadament), de 9:30 a 14:00 hores i de 15:30 a 18:30 hores

Lloc: Aules de formació de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella a Barcelona

Preu: 2.400€ (possibilitat de preu fraccionat)

Dossier del Postgrau

Presentació

La freqüència de crisis de parella i divorcis en el nostre país reclama l’existència de professionals formats que puguin ajudar a resoldre, de la millor manera possible, aquestes situacions que, sovint, generen un elevat nivell de malestar personal, malestar que es fa extensiu als fills i al cercle més immediat de relacions personals.

Es fa necessari, per tant, la disponibilitat de professionals competents per orientar i assessorar les parelles en la resolució dels seus conflictes interpersonals, o si és el cas, en la dissolució de la relació de la manera menys costosa possible des del punt de vista emocional.

Característiques

Objectius
 • Capacitar als alumnes per a la intervenció psicoterapèutica en relació als conflictes psicològics i de relació interpersonal que es puguin donar en una relació de parella.
 • Potenciar el coneixement dels aspectes legals relacionats amb la constitució i dissolució de les relacions de parella.
 • Potenciar les capacitats dels alumnes per a la intervenció de suport a persones en procés de separació o divorci.
 • Capacitar als alumnes per a l’orientació a les parelles en aquells conflictes en què estan implicats els fills, o les respectives famílies d’origen.
 • Promoure l’adquisició dels coneixements, les habilitats i les competències necessàries per a la intervenció psicoterapèutica, la orientació i el suport a parelles en crisi.
Programa
 1. La relació de parella. Construcció de la parella i el cicle vital
 2. Bases de la Teràpia de parella
  1. Intervenció sistèmica breu en teràpia de parella
  2. Teràpia breu centrada en les solucions
  3. Anàlisi transaccional i relació de parella
 3. La construcció de la teràpia
  1. L’entrevista en teràpia de parella
  2. Anàlisi de la demanda
  3. Treball amb el genograma
  4. Estratègies i recursos
  5. Prescripcions i tasques
  6. Reconstruir després de la crisis
 4. La comunicació en la parella
 5. Quan el sexe és el problema
 6. Situacions específiques en teràpia de parella
  1. Gelosia
  2. Infidelitat
  3. Parelles reconstituïdes
  4. Malaltia crònica
  5. Infertilitat
  6. Parelles homosexulas
  7. Violència en la relació de parella
 7. Coaching de parella
 8. Estratègies de treball amb parelles difícils
 9. El divorci i la mediació
Metodologia

La metodologia formativa es fonamenta en:

 • Seminaris presencials. Es desenvolupen a partir de la combinació de les aportacions teòriques per part del professorat, juntament amb el treball d’anàlisi de casos i històries clíniques aportades pels diferents professionals que intervenen en el curs.
 • Treball virtual. Anàlisi de 4 casos clínics i articles tècnics a treballar a l’espai virtual del curs.
 • Sessions de supervisió. Al llarg del curs es desenvoluparan 3 sessions de supervisió amb professionals amb àmplia experiència per tal que els participants puguin supervisar els seus propis casos clínics.
 • Tutoria. Els alumnes comptaran amb hores de tutoria i suport per part dels professors del curs per tal de resoldre els dubtes relatius als continguts o al procés de la formació, així com del treball final a dur a terme.
Direcció

Pere Font. Psicòleg. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Promoció i educació per la Salut per la Universitat de Lleida. Premi Ferran Salses i Roig de Salut Comunitària, edició any 2000.

Coordinació general

Mariona Busto. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual. Postgrau en Salut Sexual i Reproductiva. Postgrau en Teràpia de parella. Postgrau en Psicoteràpia Integradora. Postgrau en Teràpia Breu Estratègica. Experta universitària en la detecció, prevenció i tractament de l’abús sexual infantil.

Professorat
 • Antoni Bolinches. Psicòleg i escriptor. Institut Psicològic Antoni Bolinches. Autor de nombrosos llibres sobre sexualitat, parella i relacions interpersonals.
 • Dani Borrell. Psicòleg. Postgrau en Artteràpia por la Universitat de Girona. Formació en Anàlisis Transaccional.
 • Laura Contino. Psicòloga. Docent del Màster en Teràpia Sexual i de Parella de la UB.
 • Pere Font. Psicòleg. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Promoció i educació per la Salut per la Universitat de Lleida. Premi Ferran Salses i Roig de Salut Comunitària, edició any 2000.
 • Raúl Garcia. Advocat. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.
 • Hermínia Gomà. Psicòloga. Directora de l’Institut Gomà. Directora del Màster de teràpia sexual i de parella de la Universitat de Barcelona.
 • Sílvia Morell. Psicòloga. Casal Lambda.
 • Begoña Odriozola. Psicòloga. Terapeuta familiar i de parella. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.
 • Ma José Pubill. Doctora en Psicologia. Docent i supervisora de casos en diversos màsters i postgraus de diferents universitats. Docent de la UOC.  Membre de l’Associació Espanyola de Teràpia Breu.
 • Sonia Tapia. Psicòloga i psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Co-Directora de Zenttral, Institut de Psicoteràpia.  Màster en teràpia cognitivo-social i Màster de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Formació en Logoteràpia i Anàlisi Existencial.  Formadora i docent a diversos màsters i postgraus de psicologia de la UB, UDG, IESP, AEPCCC.
 • Elisabet Tejero. Sociòloga. Institut Personal i Transferible. Professora del Dpt. de Treball Social i Serveis Socials UB.
 • Laura Torrabadella. Sociòloga. Institut Personal i Transferible. Professora del Grau de Treball Social, Universitat de Vic.
Calendari

Aquest curs de postgrau té 32 crèdits ECTS, que inclouen les classes presencials, treball virtual i personal de l’alumne.

Seminaris de cap de setmana: Classes en dissabte, del  28 d’octubre de 2017 al 16 de juny de 2018, de 9:30h a 14:00h i de 15:30h a 18:30h.

Total 18 sessions: 28 d’octubre, 25 de novembre i 2 de desembre de 2017, 13, 26 i 27 de gener, 3, 16 i 17 de febrer, 9 i 10 de març (seminari), 6, 7 i 21 d’abril, 12 de maig i 2, 15 i 16 de juny de 2018.

Observació de treball clínic, a triar entre:

 • Dimecres tarda, de 16:00 a 18:00 hores
 • Dimecres tarda, de 18:30 a 20:30 hores

Sessions de supervisió: 3 divendres, de 17:00h a 20:00h

(Alguna data podria ser modificada excepcionalment)

Documentació per a la Inscripció a la Universitat de Girona
 • Formulari d’inscripció
 • Còpia compulsada del títol universitari (la compulsa ha de ser original)
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG
Documentació per lliurar a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG
 • 1 Curriculum vitae (opcional)

Inscripció 

La inscripció a aquest Postgrau s’ha de fer a través del web de la Fundació Universitat de Girona.

Inscripció al Postgrau

El formulari per a la inscripció estarà activat a partir del 01/06/2017

Inscripcions obertes fins al 02/10/2017

Sessions informatives

 • A Barcelona:
  • Dijous 6 de juliol de 2017 de 18:00 a 19:00 hores (a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella).
  • Dijous 14 de setembre de 2017 de 18:00 a 19:00 hores (a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella).
 • A Girona: dimecres 13 de setembre de 2017 de 15:00 a 16:00 hores (a la seu de la Fundació UdG: Innovació i Formació).

Més informació

Instiut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 08007 Barcelona
Telèfon: 93 215 58 83
inscripcions@iesp.cat