Postgrau en Psicoteràpia integradora

10a edició

 • Crédits: 30 ECTS
 • Tipus: presencial a Barcelona (Codi: IP151)
 • Diploma: Diploma de Postgrau en Psicoteràpia Integradora, atorgat per la Fundació Universitat de Girona (UdG)
 • Dirigit a: Llicenciats i graduats en Psicologia i/o Medicina.
 • Idioma del curs: 80% català, 20% castellà
 • Dates: del 20 d’octubre de 2018 al 8 de juny de 2019
 • Horaris: Dissabtes de 9:30h a 14:00h i de 15:30h a 18:30h.
 • Lloc: Aules de formació de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella a Barcelona
 • Preu: 2.610€ (possibilitat de preu fraccionat)

Presentació

Aquest postgrau parteix d’un plantejament ampli i flexible a l’hora d’abordar els processos psicoterapèutics. Aquest plantejament està centrat més en el fet de que el protagonista de la psicoteràpia és el client, que en el fet d’una defensa aferrissada d’un model de treball en concret. Això significa que el disseny del postgrau posa l’accent en el procés de construcció i d’intervenció psicoterapèutic per a cada cas i cada problema, incidint en la importància de la relació terapèutica, i enfocant la individualitat del psicoterapeuta com a part essencial del que allà pugui succeir.

Per aconseguir capacitar als alumnes en l’exercici eficaç d’aquest abordatge, el professorat expert en el treball clínic “de camp”, incidirà en aspectes pràctics que ajudin als alumnes a assimilar els continguts teòrics i els instruments d’intervenció des de l’estil personal que cadascun d’ells (els alumnes) ha de desenvolupar per trobar-se còmodes, resolutius i creatius a l’espai terapèutic.

Aquest postgrau pretén oferir una visió sobre el “fer psicoteràpia” professional, personal, vivencial i pràctica, des d’una vessant teòrico-pràctica, que conjugui de forma epistemològica i tècnica, models útils i flexibles, a l’hora d’abordar el funcionament integral d’una persona i d’un problema.

Per això, el postgrau està plantejat bàsicament de forma didàctica i enfocada a la pràctica clínica, perquè l’alumne/a faci el recorregut del psicoterapeuta ha de travessar per poder intervenir eficaçment davant del món intra i interpersonal del client, dotant-li dels instruments que necessita per abordar-lo.

Característiques

Objectius
 • Dotar als alumnes dels elements conceptuals necessaris per poder treballar des d’una òptica integradora.
 • Aportar als alumnes eines pràctiques per aprendre a llegir el cas en que es treballi de forma flexible i àmplia.
 • Ensenyar als alumnes a situar-se relacionalment d’una forma adient davant del client per tal que l’evolució del cas estigui encaminada al canvi.
 • Entrenar als alumnes en els diferents instruments tècnics necessaris per fer una intervenció integradora.
 • Treballar amb els alumnes aspectes vivencials fonamentals en el seu funcionament perquè aquests no interfereixin en el seu treball psicoterapèutic amb certs clients.
 • Capacitar als alumnes en la pràctica clínica a partir de que s’enfrontin al fet de portar casos supervisats en el format del postgrau.
 • Promoure l’adquisició d’un estil personal com a terapeuta mitjançant el treball de les habilitats de comunicació i les habilitats de creativitat en teràpia.
Programa

La Teoria

 1. La Integració: Què és? Per què es necessita?
 2. Models integradors.

El Client i el símptoma

 1. El símptoma i la seva funció a la identitat del client.
 2. El cos, el moviment i el no verbal com a metàfora del funcionament  del client
 3. El símptoma i la seva funció familiar.

El terapeuta

 1. Actituds Terapèutiques bàsiques.
 2. Habilitats Terapèutiques bàsiques.
 3. El terapeuta, el seu cicle vital i les seves dificultats a l’hora de fer teràpia.

El problema

 1. La demanda i el seu anàlisi.
 2. El problema i el funcionament del client.

La primera entrevista

 1. Gestió de la primera entrevista.
 2. Tècniques d’acomodació del setting al client.
 3. La reformulació de la demanda.

Hipotetització

 1. La conjugació de models.
 2. Les preguntes bàsiques: Encaix de peces.

La construcció de la relació terapèutica

 1. Construcció de la vinculació.
 2. Clients difícils, vinculacions difícils.

Disseny del procés terapèutic

 1. Negociació d’objectius implícits i explícits: L’agenda secreta del client i l’agenda secreta del terapeuta.
 2. Selecció de model de treball en funció de la fase i dels objectius implícits i explícits.

La intervenció

 1. L’estratègia de la intervenció.
 2. Intervencions emocionals.
 3. Intervencions relacionals.
 4. Intervencions cognitives.
 5. Intervencions pragmàtiques.
Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en la combinació de les aportacions teòriques per part del professorat, juntament amb el treball d’anàlisi de casos i històries clíniques aportades pels diferents professionals que intervenen en el curs.

Així mateix, i per tal que l’alumnat pugui adquirir determinades habilitats, necessàries per a assolir els objectius d’aprenentatge d’aquest curs, es duran a terme sessions de rol playing per tal que els alumnes puguin millorar les seves capacitats i competències, així com les habilitats necessàries per a la intervenció terapèutica.

Tutories

Els alumnes comptaran amb un tutor assignat, que els acompanyarà durant el curs, per tal de resoldre els dubtes relatius als continguts o al procés de la formació, així com sobre els diferents treballs i activitats a dur a terme.

Teràpia individual formativa

Els alumnes hauran de realitzar 8 hores de teràpia individual formativa, a càrrec dels professionals de l’Institut, a fi i efecte de que puguin posar-se en la posició del client, i de que puguin beneficiar-se d’una teràpia que té com a finalitat ajudar-los a treballar, en privat i confidencialment, alguns aspectes personals, cara a millorar les seves competències clíniques.
L’import d’aquesta activitat està inclòs en la matrícula del curs.

Realització de teràpies supervisades

Als alumnes els seran assignats pacients de Interpersonal per tal que es puguin iniciar en la pràctica clínica. Aquests pacients es comprometen a un treball amb un màxim de 10 sessions amb professionals que estan en aquest programa de formació. Els alumnes son ajudats i supervisats pels coordinadors de pràctiques del curs i pels supervisors clínics.

Nota important: Per dur a terme aquestes pràctiques recomanem que els alumnes estiguin col•legiats en el seu respectiu col•legi professional, i que disposin d’una assegurança de responsabilitat civil professional.

Supervisió clínica

Els alumnes participaran obligatòriament en els grups de supervisió clínica, un en horari de matí (divendres) o l’altre en horari de tarda (dilluns), a escollir, per tal de supervisar els casos clínics que els son assignats, així com altres casos clínics en els que estiguin treballant en les seves activitats externes al curs. La participació i assistència en el grup de supervisió és obligatòria.

Seminaris de pràctica clínica

Els alumnes del Postgrau han de realitzar 3 dels Seminaris de pràctica clínica que s’organitzen des de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella i Interpersonal, per tal de completar la seva formació en temes específics que no es tracten al llarg del curs.
El programa de postgrau ofereix 4 seminaris a escollir. El seminari Tècniques i estratègies de treball emocional en adults impartit per la Ma José Pubill, és de realització obligatòria. Per tant, l’alumne haurà d’escollir dos seminaris més.

Treball

Per superar el curs caldrà dur a terme un treball sobre un dels casos que s’està portant al llarg del postgrau i s’està supervisant al corresponent espai dins d’aquest model de formació.

Direcció

Dra. Ma José Pubill González. Psicòloga. Especialista en Psicologia clínica. Co-directora del Postgrau en Teràpia Breu Estratègica per la UdG. Docent i supervisora de casos en diversos màsters i postgraus de diferents universitats. Psicoterapeuta acreditada en exercici professional des de fa més de 20 anys en diversos centres. Ha publicat diversos llibres en relació a la pràctica psicoterapèutica.

Pere Font.  Psicòleg. Màster en Promoció de la Salut per la Universitat de Lleida. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella i d’InterPersonal – Benestar i Salut.

Professorat
 • Elisabetta D’Agata. Doctora en psicologia. Treballa actualment en l’Hospital de la Vall d’Hebron, en el departament de Traumatologia de l’Esquena. Postgrau en Psicologia Clínica de la URL i Postgrau en Psicoteràpia Integradora de la UdG.
 • Maika Bakaikoa. Psicòloga. Coordinadora del Grup de Psicologia de la clínica del dolor. Hospital Germans Trias i Pujol. Postgrau en Teràpia sexual i de parella. Especialista en Dolor Crònic.
 • Luís Botella. Psicòleg. Professor Titular de la FPCEE Blanquerna. Coordinador del Postgrau Oficial en Psicologia Clínica i de la Salut de la FPCEE Blanquerna. Supervisor Docent i Membre del Comitè Científic de l’Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas. Acreditat per la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas.
 • Agustí Camino. Psicòleg Clínic del Centre de Salut Mental del Baix Empordà (IAS, CatSalut des de 1999). Director de l’Institut MiltonErickson de Barcelona. Terapeuta Familiar Breu (format i supervisat per Cloe Madanes i Salvador Minuchin). Professor de la Universitat de Girona del Postgrau en Teràpia breu estratègica i del Postgrau en Psicoteràpia Integradora.
 • Victoria Compañ. Psicòloga. Professora associada de la UB. Postgrau en Teràpia Cognitivo-social per la Universitat de Barcelona.
 • Sergi Corbella. Psicòleg. Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna (URL).
 • Dra. Mireia Darder. Psicòloga clínica. Terapeuta gestàltica. Trainer en PNL. Formació en Hipnosis Eriksoniana. Membre fundador de l’Institut Gestalt, supervisora i formadora de terapeutes gestalt. Membre titular de la AETG (Associació Espanyola de Teràpia Gestalt). Psicoterapeuta reconeguda per la FEAP. Professora de la Universitat Ramón Llull (1997-2003). Membre fundador de l’Associació Espanyola Bert Hellinger.
 • Laura Galimberti. Psicòloga a Interpersonal, benestar i salut. Psicoterapeuta acreditada per la FEAP. Postgrau en Teràpia Cognitivo-Social i Postgrau en Teràpia sexual i de parella per la Universitat de Barcelona.
 • Dra. Olga Herrero. Psicòloga. Professora Titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
 • Michal Jasinski. Psicòleg. Doctorat de la Universitat de Barcelona i llicenciat en psicologia intercultural i de gènere, Postgrau en Teràpia Cognitivo Social , Postgrau en Teràpia Estratègica Breu, Institute of Narrative Therapy (Reino Unido) i Coherence Psychology Institute (EEUU). Es professor associat de l’últim i presenta i ensenya teràpia de la coherència en Europa.
 • Daniel Mejias. Psicòleg. Membre de l’equip terapèutic del Centre SOM. Especialista en trastorns i patologies emocionals en adults. Postgrau en psicologia clínica cognitiva-conductual. Postgrau en psicologia familiar sistèmica i Postgrau en Psicoteràpia integradora.
 • Dra. Ma José Pubill. Dra. en Psicologia. Directora del Postgrau en Psicoteràpia Integradora i del Postgrau en Teràpia Familiar de la Universitat de Girona. Docent i supervisora de casos en diferents postgraus i postgraus de diferents universitats.
 • Sònia Tàpia. Psicòloga i psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Co-Directora de Zenttral, Institut de Psicoteràpia. Postgrau en teràpia cognitivo-social i Postgrau de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Formació en Logoteràpia i Anàlisi Existencial.
 • Dr. Manel Villegas. Psicòleg. Professor titular de la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos llibres de psicoteràpia. Co-director del Postgrau en teràpia cognitivo-social per la UB. Co-director del Postgrau en teràpia sexual i de Parella per la UB. Co-director del postgrau en coaching per la UB.
Calendari

Aquest curs té 30 crèdits ECTS, que inclouen les classes presencials i el treball personal de l’alumne.

Sessions teòriques en cap de setmana: del 20 d’octubre de 2018 a 8 de juny de 2019, de 9:30h a 11:30h (pausa per esmorzar), de 12:00h a 14:00h i de 15:30h a 18:30h. També es fan algunes sessions en divendres.

Dates: 20 d’octubre, 10 i 24 de novembre, 01, 14 i 15 de desembre de 2018. 12, 25 i 26 de gener, 09 de febrer, 01 i 02 de març, 15, 16 i 30 de març, 05, 06 i 27 d’abril, 11 i 25 de maig i 01 i 15 de juny de 2019. (Alguna data podria ser modificada excepcionalment)

3 seminaris de cap de setmana: divendres de 16:30h a 20:30h i dissabte de 9:30h a 11:30h (pausa per esmorzar), de 12:00h a 14:00h i de 16:00h a 18:00h. (Alguna data podria ser modificada excepcionalment)

Psicoteràpia individual: 8 sessions (a acordar amb el terapeuta supervisor). D’octubre a desembre de 2018.

Grup de supervisió: De gener a juny de 2019. Segons els nombre d’inscrits s’habilitaran un o dos grups de supervisió.

 • Primer grup: Divendres de 9:30 a 11:30 hores
 • Segon grup: Dilluns de 16 a 18 hores.

Gestió terapèutica d’un cas clínic: 10 sessions. De febrer a maig de 2019. El cas clínic es portarà a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella – InterPersonal.

Documentació per a la Inscripció a la Universitat de Girona
 • Formulari d’inscripció
 • Còpia compulsada del títol universitari (la compulsa ha de ser original)
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG

 

Documentació per lliurar a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG
 • 1 Curriculum vitae (opcional)

Inscripció 

La inscripció a aquest Postgrau s’ha de fer a través del web de la Fundació Universitat de Girona. 

http://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-psicoterapia-integradora.html 

El formulari per a la inscripció estarà activat des de l’ 1 de juny fins el 2 d’octubre de 2018

Sessions informatives

 • A Girona:
  • dijous 13 de setembre de 2018, a les 16:00 hores (a la seu de la Fundació UdG: Innovació i Formació).
 • A Barcelona:
  • dimecres 4 de juliol de 2018, a les 16:00 hores (a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella).

Més informació

Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 08007 Barcelona
Telèfon: 93 215 58 83
formacio@iesp.cat

Aviseu-me

Si voleu que us avisem quan s’obri la matricula, empleneu el següent formulari. Gràcies.