Postgrau en Intervenció Sistèmica Breu en Violències Familiars
(4a edició)

Crèdits: 13 ECTS
Curs: 2017 – 2018
Tipus: presencial a Barcelona (Codi: IP148)  
Diploma: Curs de Postgrau en Intervenció Sistèmica Breu en Violències Familiars, atorgat per la Fundació Universitat de Girona
Dirigit a: Diplomats, graduats i llicenciats en l’àmbit de la salut, el treball social i l’educació  (o alumnes d’últim curs).
Idioma del curs: castellà
Dates: del 20 d’octubre de 2017 al 16 de juny de 2018
Horaris: Divendres de 16:30 a 20:30 hores, i dissabte de 9:30 a 14:00 hores i de 15:30 a 18:30 hores
Lloc: Aules de formació de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella a Barcelona

Preu: 1.650€ (possibilitat de preu fraccionat)

Dossier del Postgrau

Presentació

La violència familiar, en les seves múltiples manifestacions, constitueix un greu problema social que és font de grans sofriments per als afectats i per això ha estat mereixedora d’una atenció continuada per part de la societat i dels seus dispositius sanitaris, legals i psicosocials. Malauradament, l’abordatge tradicional d’aquesta problemàtica ha tendit a ser reduccionista, bé perquè s’ha mantingut encotillat en determinats pressupostos d’escola, bé perquè s’ha realitzat des de plantejaments purament ideològics. Aquesta forma d’abordar el fenomen ha donat lloc amb excessiva freqüència a plantejaments poc pragmàtics, allunyats de les necessitats reals de la població a la qual es pretén servir i de vegades implementats a esquena dels interessos dels propis afectats i afectades.

El postgrau que oferim pretén adoptar una perspectiva diferent, en què es combinen, d’una banda, una perspectiva àmplia, integradora i transdisciplinar en la comprensió del fenomen de la violència familiar amb, per altra, una visió aplicada i pràctica que permeti generar solucions concretes amb les persones implicades en la violència i requereixen ajuda professional.

L’enfocament que servirà de base per integrar aquestes dues perspectives és el de la Intervenció Sistèmica Breu, que conjuga una visió relacional i contextual (no només familiar, sinó també professional i social) amb una aposta per mobilitzar de manera directa els recursos de les persones, privilegiant la veu dels afectats amb l’objectiu que ajudar-los en el seu procés d’apoderament i superació de la violència.

En aquesta línia, en tots els mòduls d’aquest postgrau s’oferiran mapes conceptuals per entendre el territori dels diferents tipus de violència familiar, per passar després a treballar claus per a la intervenció, la planificació dels casos i la coordinació amb altres recursos i professionals .

El caràcter del postgrau serà eminentment pràctic, amb l’objectiu que els participants entrenin competències per a la intervenció amb aquest tipus de situacions: habilitats d’avaluació del risc, de creació de l’aliança terapèutica i d’intervenció individual, familiar i de parella.

Característiques

Objectius

Els objectius del Postgrau en Violències Familiars són:

 • Capacitar els alumnes per entendre la dinàmica relacional de la violència familiar en els seus diferents tipus i manifestacions.
 • Entrenar als alumnes a detectar situacions de violència familiar.
 • Capacitar els alumnes per catalitzar mesures de protecció i mobilitzar els recursos de la xarxa.
 • Entrenar els alumnes en la intervenció psicoterapèutica en la violència familiar, des d’un enfocament integrador basat en la teràpia sistèmica breu.
 • Saber planificar i desenvolupar intervencions terapèutiques eficaces en cinc àmbits:
  • En violència de parella
  • En el treball amb víctimes
  • En el treball amb agressors
  • En maltractament infantil
  • En violència filioparental
Programa
 1. Repensant les violències familiars: comunicació, relació, crisi i trauma
 2. Legislació. Circuit d’intervenció, legal i policial..
 3. Violència en la parella. Violència en les relacions intimes. Trajectòries i implicacions clíniques
 4. Intervenció sistèmica breu
 5. Treball amb víctimes. Treballant amb les narratives de la violència. Violència i trauma: recuperant el cos.
 6. La transformació de la mítica de l’agressor: el canvi narratiu.
 7. Treball amb agressors. Control d’impulsos: teràpia d’ordalia, equip dividit i equip reflexiu.
 8. Maltractament infantil. Abús sexual. Intervenció amb infància i adolescència víctima de maltractaments. Tècniques terapèutiques de diagnosi i intervenció. Intervenció amb abusadors sexuals: procés de reparació en família.
 9. Superant el secret i la vergonya
 10. Violència filio-parental: una patologia de l’amor.
Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en la combinació de les aportacions teòriques per part del professorat, juntament amb el treball d’anàlisi de casos i històries clíniques aportades pels diferents professionals que intervenen en el curs.

Així mateix, i per tal que l’alumnat pugui adquirir determinades habilitats, necessàries per a assolir els objectius d’aprenentatge d’aquest curs, es duran a terme sessions de rol playing per tal que els alumnes puguin millorar les seves capacitats.

D’altra banda els alumnes comptaran amb hores de tutoria i suport per part de professors del curs per tal de resoldre els dubtes relatius als continguts o al procés de la formació, així com del treball a dur a terme.

Direcció

Laura Galimberti. Psicòloga. InterPersonal, Benestar i Salut. Psicoterapeuta acreditada por la FEAP. Màster en Teràpia Cognitivo-Social (UB), Màster en Teràpia Sexual i de Parella (UB). Psicòloga del programa Laris (Programa de prevenció, tractament i intervenció de la violència familiar).

Mark Beyebach. Doctor en Psicologia. Especialista en Psicologia Clínica. Terapeuta Familiar. Supervisor acreditat por la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar. Pioner de la Teràpia Centrada en las Soluciones en Espanya.

Direcció del programa de formació

Pere Font.  Psicòleg, Màster en Promoció de la Salut per la Universitat de Lleida. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, i d’InterPersonal – Psicologia, benestar i salut.

Coordinació general

Helena Angel. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Sexologia clínica i salut sexual. Màster en Psicoteràpia. Experta universitària en Prevenció, detecció i tractament de l’abús sexual infantil.

Mariona Busto. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual. Postgrau en Teràpia de Parella. Postgrau en Psicoteràpia Integradora. Postgrau en Teràpia Breu Estratègica. Postgrau en Salut Sexual i Reproductiva.

Carlota Portabella. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Psicoteràpia. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual. Experta universitària en Prevenció, detecció i tractament de l’abús sexual infantil.

Ariadna Ruiz. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Postgrau en Psicoteràpia Integradora.

Professorat
 • David Almazor Mur. Psicòleg d’orientació sistèmica i màster en psicopatologia infantil i juvenil per la URL. Des de l’any 2000 treballo en l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc. Psicòleg infantil del Programa Laris (programa de prevenció, tractament i intervenció de la violència familiar), a ABD i del Programa El far de colors (Servei d’atenció a infants i adolescents víctimes de violència de gènere), a l’Ajuntament de St. Cugat del Vallès.
 • Mark Beyebach. Doctor en Psicologia. Especialista en Psicologia Clínica. Terapeuta Familiar. Supervisor acreditat per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar. Pioner de la Teràpia Centrada en les Solucions a Espanya. Professor convidat en nombrosos màsters i programes de postgrau a Espanya i Amèrica Llatina.
 • Agustí Camino. Psicòleg Clínic del Centre de Salut Mental del Baix Empordà-CatSalut. Director de l’Institut Milton Erickson de Barcelona. Terapeuta Familiar Breu (Format i supervisat per Cloe Madanes i Salvador Minuchin). Professor de la Universitat de Girona del Postgrau de Psicoteràpia Breu Estratègica i del Màster en Psicoteràpia.
 • LLuís Camino. Treballador social. Format en teràpia familiar sistèmica (supervisat per Salvador Minuchin i Cloé Madanes), en teràpia gestalt i en els tallers de dol i pèrdues, segons el mètode d’E Kübler-Ross. Del 95 a l’actualitat ha col • laborat com a docent, terapeuta familiar i de parella en consulta privada a l’Institut Gestalt de Barcelona, Institut Milton Ericksson, Centre EOE Figueres, Centre Aula Gestalt.
 • Pere Font. Psicòleg. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Director del Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual (UdL). Direcotr del Màster en Psicoteràpia (UdG). Premi Ferran Salses i Roig de Salut Comunitària.
 • Laura Galimberti. Psicòloga amb un enfocament en Teràpia Breu i Psicoterapeuta acreditada per la FEAP. Directora de Interbreve. Màster en Teràpia Cognitiu-Social i Màster en Teràpia Sexual i de Parella (UB). Curs d’Especialització sobre Intervenció Estratègica a la Prevenció i el Tractament de la Violència (impartit per Cloe Madanes). Psicòloga del programa Laris (programa de prevenció, tractament i intervenció de la violència familiar) i professora en Màsters i Postgrau a Catalunya i Milà (Itàlia).
 • Ester García. Advocada. Associació de Dones juristes.
 • Carme Guil. Magistrada de l’Audiència de Barcelona.
 • Sandra Guixà. Educadora social i antropòloga. Formació en assessorament sistèmic integratiu i constel·lacions familiars i sistèmiques. Experiència com educadora social en la Casa de Acollida del Ajuntament de Barcelona, tècnica en intervenció comunitària en el CAID del Hospitalet, coordinadora del SIE del Baix Llobregat, i actualment des de 2009, tècnica de PIAD en Barcelona. Participació i formació en circuits territorials.
 • Imma Lloret i Ayter. Psicòloga. Màster en Teràpia Cognitiu Social. Diploma d’Estudis Avançats en Psicologia Social. Certificada com a terapeuta Integratiu-relacional en l’atenció al dol. Certificada en Psicoteràpia sensoriomotriu aplicada al Trauma. Des de fa més de 10 anys desenvolupa tasques d’intervenció en violència i formació a professionals en la Fundació IReS i l’associació CAPS de Barcelona. És col·laboradora docent a la UOC.
 • Dr. José Navarro Góngora. Professor de la Facultat de Psicologia de Salamanca. Director del Servei d’Atenció Psicològica i del Màster en Crisi i Trauma. Ha treballat com a consultor de programes a Àsia Central, a Espanya i a Amèrica. Les seves àrees d’interès i recerca tenen a veure amb les crisis i la cronicitat (especialment malaltia i violència). Relacionats amb aquests temes ha escrit més de cinquanta articles i capítols de llibres, així com dotze llibres.
 • Roberto Pereira Tercero. Metge Psiquiatra i Psicoterapeuta Familiar i de Parella. Consultor Sènior i Cap de la Unitat de Salut Mental de Santurce d’Osakidetza-Servei Basc de Salut. Director de l’Escola Basc Navarra de Teràpia Familiar – EVNTF-Director de Euskarri, Centre d’Intervenció en Violència Filio-Parental. Director del Diploma d’Especialització en Teràpia Familiar de la Universitat de Deusto
 • Ma José Pubill González. Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Pràctica lliure de la professió des de 1986, en l’abordatge individual, de parella, famílies i grups. Directora del Màster de Psicoteràpia (UdG), del Postgrau de Psicoteràpia Integradora (UdG), del Postgrau de Teràpia de Grup (UdG), Codirectora del Postgrau de Teràpia Estratègica (UdG), docent de diversos Màsters i Postgraus.
Calendari

Aquest curs de postgrau té 13 crèdits ECTS, que inclouen les classes presencials i el treball personal de l’alumne.

Dates: del 20 d’octubre de 2017 al 16 de juny de 2018

Sessions teòriques:

 • Divendres, de 16:30 a 20:30 hores
 • Dissabtes, de 09:30 a 11:30 hores (pausa per esmorzar), de 12:00 a 14:00 hores i de 15:30 a 18:30 hores.

Total de 17 sessions: 20 i 21 d’octubre, 11 i 25 de novembre i 16 de desembre de 2017, 12 i 13 de gener, 2 i 3 de febrer, 9, 16 i 17 de març, 6 i 7 d’abril, 5 i 26 de maig, 16 de juny de 2018.

(Alguna data podria ser modificada excepcionalment)

Grup de supervisió a escollir en divendres de 16:30 a 19:30 hores (excepte l’última sessió que serà en dissabte):

Grup 1:

 • Divendres, 12 de gener de 2018
 • Divendres, 16 de març de 2018
 • Dissabte, 16 de juny de 2018

Grup 2:

 • Divendres, 2 de febrer de 2018
 • Divendres, 6 d’abril de 2018
 • Dissabte, 16 de juny de 2018

(Alguna data podria ser modificada excepcionalment)

Documentació per a la Inscripció a la Universitat de Girona
 • Formulari d’inscripció
 • Còpia compulsada del títol universitari (la compulsa ha de ser original)
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG

 

Documentació per lliurar a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG
 • 1 Curriculum vitae (opcional)

Inscripció 

La inscripció a aquest Postgrau s’ha de fer a través del web de la Fundació Universitat de Girona.

Inscripció al Postgrau

El formulari per a la inscripció estarà activat a partir del 01/06/2017

Inscripcions obertes fins al 26/09/2017

Sessions informatives

 • A Barcelona:
  • Dimecres 5 de juliol de 17:00 a 18:00 hores (a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella)
  • Dimecres 13 de setembre de 17:00 a 18:00 hores (a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella)
 • A Girona: dimecres 13 de setembre de 19:00 a 20:00 hores (a la seu de la Fundació UdG: Innovació i Formació).

Més informació

Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 08007 Barcelona
Telèfon: 93 215 58 83
inscripcions@iesp.cat