Màster en Psicoteràpia Integradora

1a edició

Aquest Màster és hereu de les 10 edicions anteriors  que s’han fet del Postgrau de Psicoteràpia Integradora. Per tant, encara que sigui la primera edició, en realitat es tracta d’un programa de formació, molt ben valorat que, justament per això, ha ampliat continguts, pràctiques i crèdits.

COPC QUALITAT 60

Hores: 60 crèdits ECTS

Curs: 2017 – 2018

Tipus: semipresencial a Barcelona (Codi: IP141)

Diploma: Màster en Psicoteràpia Integradora, lliurat per la Universitat de Girona

Dirigit a: Llicenciats en Psicologia i/o Medicina

Idioma del curs: 80% català, 20% castellà, aproximadament.

Dates: del 3 de novembre de 2017 al 15 de desembre de 2018

Horaris: Un o dos caps de setmana al mes. Divendres tarda, de 16:00 a 20:00 hores. Dissabte matí de 09:30 a 14:00 hores i dissabte tarda de 15:30 a 18:30 hores. L’observació de casos i les pràctiques són entre setmana (consultar dossier).

Lloc: Aules de formació de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella a Barcelona

Preu: 3.950€ (possibilitat de preu fraccionat)

Dossier del Màster

Presentació

El Màster en Psicoteràpia Integradora parteix d’un plantejament ampli i flexible a l’hora d’abordar els processos psicoterapèutics. Aquest plantejament està centrat més en el fet que el protagonista de la psicoteràpia és el client, que en el fet d’una defensa aferrissada d’un model de treball en concret. Això significa que el disseny del màster posa l’accent en el procés de construcció i d’intervenció psicoterapèutic per a cada cas i cada problema, incidint en la importància de la relació terapèutica, i enfocant la individualitat del psicoterapeuta com a part essencial del que allà pugui succeir.

Per aconseguir capacitar als alumnes en l’exercici eficaç d’aquest abordatge, el professorat expert en el treball clínic “de camp”, incidirà en aspectes pràctics que ajudin als alumnes a assimilar els continguts teòrics i els instruments d’intervenció des de l’estil personal que cadascun d’ells (els alumnes) ha de desenvolupar per trobar-se còmodes, resolutius i creatius a l’espai terapèutic.

Aquest màster pretén oferir una visió sobre el “fer psicoteràpia” professional, personal, vivencial i pràctica, des d’un vessant teòric-pràctic, que conjugui de forma epistemològica i tècnica, models útils i flexibles, a l’hora d’abordar el funcionament integral d’una persona i d’un problema.

Per això, el Màster en Psicoteràpia Integradora està plantejat bàsicament de forma didàctica i enfocada a la pràctica clínica, perquè l’alumne/a faci el recorregut que el psicoterapeuta ha de travessar per poder intervenir eficaçment davant del món intra i interpersonal del client, dotant-lo dels instruments que necessita per abordar-lo.

Característiques

Objectius

Els objectius del Màster en Psicoteràpia integradora són:

 • Dotar als alumnes dels elements conceptuals necessaris per poder treballar des d’una òptica integradora.
 • Aportar als alumnes eines pràctiques per aprendre a llegir el cas en que es treballi de forma flexible i àmplia.
 • Ensenyar als alumnes a situar-se relacionalment d’una forma adient davant del client per tal que l’evolució del cas estigui encaminada al canvi.
 • Entrenar als alumnes en els diferents instruments tècnics necessaris per fer una intervenció integradora.
 • Treballar amb els alumnes aspectes vivencials fonamentals en el seu funcionament perquè aquests no interfereixin en el seu treball psicoterapèutic amb certs clients.
 • Capacitar als alumnes en la pràctica clínica a partir de que s’enfrontin al fet de portar casos supervisats en el format del postgrau.
 • Promoure l’adquisició d’un estil personal com a terapeuta mitjançant el treball de les habilitats de comunicació i les habilitats de creativitat en teràpia.
Programa

La Teoria

 1. La Integració: Què és? Per què es necessita?
 2. Models integradors.

El Client i el símptoma

 1. El símptoma i la seva funció a la identitat del client.
 2. El cos, el moviment i el no verbal com a metàfora del funcionament  del client
 3. El símptoma i la seva funció familiar.

El terapeuta

 1. Actituds Terapèutiques bàsiques.
 2. Habilitats Terapèutiques bàsiques.
 3. El terapeuta, el seu cicle vital i les seves dificultats a l’hora de fer teràpia.

El problema

 1. La demanda i el seu anàlisi.
 2. El problema i el funcionament del client.

La primera entrevista

 1. Gestió de la primera entrevista.
 2. Tècniques d’acomodació del setting al client.
 3. La reformulació de la demanda.

Hipotetització

 1. La conjugació de models.
 2. Les preguntes bàsiques: Encaix de peces.

La construcció de la relació terapèutica

 1. Construcció de la vinculació.
 2. Clients difícils, vinculacions difícils.

Disseny del procés terapèutic

 1. Negociació d’objectius implícits i explícits: L’agenda secreta del client i l’agenda secreta del terapeuta.
 2. Selecció de model de treball en funció de la fase i dels objectius implícits i explícits.

La intervenció

 1. L’estratègia de la intervenció.
 2. Intervencions emocionals.
 3. Intervencions relacionals.
 4. Intervencions cognitives.
 5. Intervencions pragmàtiques.
Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en la combinació de les aportacions teòriques per part del professorat, juntament amb el treball d’anàlisi de casos i històries clíniques aportades pels diferents professionals que intervenen en el curs.

Treball presencial

Presencialment es tractaran els aspectes teòrics i formatius que requereixen d’una interacció directa amb el professorat: classes teòriques, presentacions, debats, exercicis de rol playing, etc. A mes, també es desenvoluparà el treball per ajudar als alumnes en l’adquisició de determinades competències i d’habilitats necessàries per a la intervenció terapèutica.

Tutories

Els alumnes comptaran amb un tutor assignat, que els acompanyarà durant el curs, per tal de resoldre els dubtes relatius als continguts o al procés de la formació, així com sobre els diferents treballs i activitats a dur a terme.

Teràpia individual formativa

Els alumnes hauran de realitzar 10 hores de teràpia individual formativa (hores a convenir, en funció del terapeuta assignat) a càrrec dels professionals de l’Institut i d’InterPersonal, a fi i efecte de que puguin posar-se en la posició del client, i de que puguin beneficiar-se d’una teràpia que té com a finalitat ajudar-los a treballar, en privat i confidencialment, alguns aspectes personals, cara a millorar les seves competències clíniques.

L’import d’aquesta activitat està inclòs en la matrícula del curs.

Observació de treball clínic en directe a càrrec de professionals experimentats

En aquest Màster l’aprenentatge més pràctic es desenvolupa, en un primer moment, per mitja de l’observació del treball clínic que porta a terme un professional experimentat. Aquesta observació es porta a terme per mitjà d’un circuit tancat de televisió que permet veure, des d’un aula de formació, el què està passant en el despatx a on estan treballant terapeuta i pacient.

Realització de teràpies supervisades

Als alumnes els seran assignats pacients per tal que es puguin iniciar en la pràctica clínica. Aquests pacients es comprometen a un treball amb un màxim de 10 sessions amb professionals que estan en aquest programa de formació. Els alumnes son ajudats i supervisats pels coordinadors de pràctiques del curs i pels supervisors clínics.

Nota important:
Per dur a terme aquestes pràctiques cal estar en possessió del títol de llicenciat en psicologia o medicina. Si el títol ha estat obtingut en un altre país, ha d’estar correctament homologat.

Així mateix recomanem que els alumnes estiguin col•legiats en el seu respectiu col•legi professional, i que disposin d’una assegurança de responsabilitat civil professional.

Supervisió clínica

Els alumnes participaran obligatòriament en els grups de supervisió clínica, un en horari de matí (divendres) o l’altre en horari de tarda (dilluns), a escollir, per tal de supervisar els casos clínics que els son assignats, així com altres casos clínics en els que estiguin treballant en les seves activitats externes al curs. La participació i assistència en el grup de supervisió és obligatòria.

Seminaris de pràctica clínica

Els alumnes del Màster han de dur a terme tres seminaris de pràctica clínica que s’organitzen pels alumnes d’aquest curs (els seminaris estan oberts al públic perquè altres psicòlegs i/o metges s’hi puguin inscriure). Es fan en horari de divendres tarda (16:30 a 20:30 hores), i dissabte tot el dia (9:30 a 18:00 hores).

També es durà a terme un seminari vivencial, com a tancament de màster, de 14 hores de durada en horari de divendres i dissabte tot el dia.

Treball final

Els alumnes del Màster hauran de presentar un treball final de Màster, que consistirà en la descripció i anàlisi de la teràpia individual treballada al grup de supervisió. Aquest treball haurà de ser aprovat pel tutor assignat.

Per assolir els objectius i la qualitat en la seva presentació, els alumnes comptaran amb el suport del tutor, qui prestarà l’ajut necessari al llarg del procés d’elaboració d’aquest treball final.

Direcció

Maria José Pubill. Doctora en Psicologia. Especialista en Psicologia clínica. Docent i supervisora de casos en diversos màsters i postgraus de diferents universitats. Psicoterapeuta acreditada en exercici professional des de fa més de 20 anys en diversos centres. Ha publicat diversos llibres en relació a la pràctica psicoterapèutica.

Direcció del programa de formació

Pere Font.  Psicòleg, Màster en Promoció de la Salut per la Universitat de Lleida. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, i d’InterPersonal – Psicologia, benestar i salut.

Grups de Supervisió clínica

Maria José Pubill. Doctora en Psicologia. Especialista en Psicologia clínica. Docent i supervisora de casos en diversos màsters i postgraus de diferents universitats. Psicoterapeuta acreditada en exercici professional des de fa més de 20 anys en diversos centres. Ha publicat diversos llibres en relació a la pràctica psicoterapèutica.

Coordinació general

Helena Angel. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Sexologia clínica i salut sexual. Màster en Psicoteràpia. Experta universitària en Prevenció, detecció i tractament de l’abús sexual infantil.

Mariona Busto. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual. Postgrau en Teràpia de Parella. Postgrau en Psicoteràpia Integradora. Postgrau en Teràpia Breu Estratègica. Postgrau en Salut Sexual i Reproductiva.

Carlota Portabella. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Psicoteràpia. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual. Experta universitària en Prevenció, detecció i tractament de l’abús sexual infantil.

Ariadna Ruiz. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Postgrau en Psicoteràpia Integradora.

Professorat
 • Elisabetta D’Agata. Doctora en psicologia. Treballa actualment en l’Hospital de la Vall d’Hebron, en el departament de Traumatologia de l’Esquena. Màster en Psicologia Clínica de la URL i Postgrau en Psicoteràpia Integradora de la UdG.
 • Maika Bakaikoa. Psicòloga. Coordinadora del Grup de Psicologia de la clínica del dolor. Hospital Germans Trias i Pujol. Màster en Teràpia sexual i de parella. Especialista en Dolor Crònic.
 • Luís Botella. Psicòleg. Professor Titular de la FPCEE Blanquerna. Coordinador del Màster Oficial en Psicologia Clínica i de la Salut de la FPCEE Blanquerna. Supervisor Docent i Membre del Comitè Científic de l’Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas. Acreditat per la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas.
 • Agustí Camino. Psicòleg Clínic del Centre de Salut Mental Baix Empordà (IAS, CatSalut des de 1999). Fundador i Co-director del Institut Milton Erickson de Barcelona (primer institut creat a Espanya el 1996). Terapeuta Familiar i Hipnoterapeuta Ericksonià. Supervisat en teràpia familiar i t. estratègica per: Salvador Minuchin, Cloe Madanes y Jeffrey Zeig.
 • Victoria Compañ. Psicòloga. Professora associada de la UB. Màster en Teràpia Cognitivo-social per la Universitat de Barcelona.
 • Sergi Corbella Santomà. Psicòleg. Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna (URL).
 • Dra. Mireia Darder. Psicòloga clínica. Terapeuta gestàltica. Trainer en PNL. Formació en Hipnosis Eriksoniana. Membre fundador de l’Institut Gestalt, supervisora i formadora de terapeutes gestalt. Membre titular de la AETG (Associació Espanyola de Teràpia Gestalt). Psicoterapeuta reconeguda per la FEAP. Professora de la Universitat Ramón Llull (1997-2003). Membre fundador de l’Associació Espanyola Bert Hellinger.
 • Laura Galimberti. Psicoterapeuta (acreditada per la FEAP). Membre del Network Europeu de Teràpia Breu Estratègica i Sistèmica. Màster en Teràpia Cognitivo-Social (UB), Màster en Teràpia Sexual i de Parella (UB), Professora del Màster en Teràpia Sexual i de Parella (UB). Membre de l’Associació Espanyola de Teràpia Breu.
 • Dra. Olga Herrero Esquerdo. Psicòloga. Professora Titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
 • Michal Jasinski. Psicòleg. Doctorat de la Universitat de Barcelona i llicenciat en psicologia intercultural i de gènere, Màster en Teràpia Cognitivo Social , Postgrau en Teràpia Estratègica Breu, Institute of Narrative Therapy (Reino Unido) y Coherence Psychology Institute (EEUU). Es professor associat de l’últim i presenta i ensenya teràpia de la coherència en Europa.
 • Dra. Ma José Pubill González. Psicòloga. Especialista en Psicologia clínica. Co-directora del Postgrau en Teràpia Breu Estratègica per la UdG. Docent i supervisora de casos en diversos màsters i postgraus de diferents universitats. Psicoterapeuta acreditada en exercici professional des de fa més de 20 anys en diversos centres.
 • Sònia Tàpia. Psicòloga i psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Co-Directora de Zenttral, Institut de Psicoteràpia. Màster en teràpia cognitivo-social i Màster de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Formació en Logoteràpia i Anàlisi Existencial. Formadora i docent a diversos màsters i postgraus de psicologia de la UB, UDG, IESP, AEPCCC.
 • Dr. Manel Villegas. Psicòleg. Professor titular de la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos llibres de psicoteràpia. Co-director del Màster en teràpia cognitivo-social per la UB. Co-director del Màster en teràpia sexual i de Parella per la UB. Co-director del màster en coaching per la UB.
Calendari

Aquest curs té 60 crèdits ECTS, que inclouen les classes presencials i el treball personal de l’alumne.

Sessions teòriques en cap de setmana: del 3 de novembre de 2017 a 15 de desembre de 2018. Divendres tarda, de 16:00 a 20:00 hores. Dissabte matí de 09:30 a 14:00 hores i dissabte tarda de 15:30 a 18:30 hores. Les pràctiques entre setmana.

3 i 4 de novembre, 11 i 25 de novembre, 1 i 2 de desembre (seminari de pràctica clínica), 15 i 16 de desembre de 2017, 26 i 27 de gener, 16 i 17 de febrer (seminari de pràctica clínica), 9 i 10 de març, 6 i 7 d’abril (seminari de pràctica clínica), 21 d’abril, 5, 12 i 26 de maig, 9, 11 i 16 de juny, 15 de setembre, 6 d’octubre, 16 i 17 de novembre (seminari vivencial) i 15 de desembre de 2018.

(Alguna data podria ser modificada excepcionalment)

Teràpia individual formativa: 10 sessions (a acordar amb el terapeuta supervisor), de novembre de 2017 a febrer de 2018.

Observació de treball clínic en directe: De novembre de 2017 a febrer de 2018, a escollir entre:

 • Primer grup: Divendres matí, de 9:30 a 11:30 hores
 • Segon grup: Dilluns tarda, de 15:30 a 17:30 hores

Grup de supervisió: De febrer a juny de 2018. Segons els nombre d’inscrits s’habilitarà un o dos grups de supervisió:

 • Primer grup: Divendres matí, de 9:30 a 11:30 hores
 • Segon grup: Dilluns tarda, de 15:30 a 17:30 hores.

Gestió terapèutica d’un cas clínic: 10 sessions. De febrer a juny de 2018. El cas clínic es portarà a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella – InterPersonal.

Documentació per a la Inscripció a la Universitat de Girona
 • Formulari d’inscripció
 • Còpia compulsada del títol universitari (la compulsa ha de ser original)
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG

 

Documentació per lliurar a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG
 • 1 Curriculum vitae (opcional)

Inscripció 

La inscripció al Màster en Psicoteràpia Integradora s’ha de fer a través del web de la Fundació Universitat de Girona.

Inscripció al Màster

 

Inscripcions obertes fins al 13/10/2017

Sessions informatives

 • A Barcelona:
  • Dimecres 5 de juliol de 2017 de 18:00 a 19:00 hores (a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella).
  • Dimecres 13 de setembre de 2017 de 18:00 a 19:00 hores (a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella).
 • A Girona:
  • Dimecres 13 de setembre de 2017 de 16:00 a 17:00 hores (a la seu de la Fundació UdG: Innovació i Formació).

Més informació

Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 08007 Barcelona
Telèfon: 93 215 58 83
inscripcions@iesp.cat