Màster en Teràpia Familiar Sistèmica

5a edició

COPC QUALITAT 60

Hores: 64 crèdits ECTS

Curs: 2017 – 2019

Tipus: Semipresencial, a Barcelona (Codi: IP142)

Diploma: Màster en Teràpia Familiar. Perspectiva sistèmica ingregradora, atorgat per la Universitat de Girona

Dirigit a: Llicenciats en Psicologia i/o Medicina (i estudiants de darrer any)

Idioma del curs: 80% català, 20% castellà, aproximadament.

Dates: primer curs, del 20 d’octubre de 2017 al 16 de juny de 2018. Segon curs, d’octubre de 2018 a juny de 2019.

Horaris: Classes en cap de setmana, dissabtes de 09:30 a 14:00 hores i de 15:30 a 18:30 hores. I ocasionalment en divendres tarda, de 16:00 a 20:00 hores. Pràctiques i observació de casos, entre setmana (horari en funció del grup) (consultar dossier).

Lloc: Aules de formació de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, i interPersonal (Barcelona).

Preu: 5.600€ (possibilitat de preu fraccionat)

Dossier del Màster


Presentació

Tots aquells que treballem en Psicoteràpia i en Intervenció Psico-bio-social coneixem la importància de la intervenció familiar com a forma de potenciar el canvi de manera ràpida, efectiva i qualitativa. Per això, el coneixement dels jocs familiars, el domini de l’estratègia i el maneig de la tècnica és indispensable per accedir a un treball més profund, sigui en intervencions puntuals com a part d’un procés individual o de parella, o bé com a forma d’intervenció més directa amb la família.

Per tant, la formació en l’àmbit del treball sistèmic resulta una part substancial per accedir als casos difícils bé per la seva cronicitat, bé per la seva gravetat simptomàtica o relacional, bé per l’etapa del cicle vital que s’està travessant. El nostre Màster en Teràpia Familiar pretén una formació integradora que tingui en compte els fonaments més tradicionals de la pràctica sistèmica però incorpori elements essencials del treball familiar des d’altres visions teòrico-tècniques. Així doncs el marc de formació és ampli i professionalitzat, ja que potencia un treball d’assimilació de la intervenció, pràctic, centrat en el canvi, profund i breu.

El programa de formació respon a la demanada social de professionals altament preparats, que en un període relativament breu de temps es puguin fer càrrec de l’atenció problemàtica familiar cada cop més variada.

InterPersonal,  juntament amb l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, portem a terme des de fa anys un treball de suport a les famílies que sol•liciten els nostres serveis. Aquests serveis estan prestats per professionals que tenen un mestratge en teràpia familiar, mentre que altres són formadors en programes docents amb aquestes característiques.

Característiques

Objectius

Els objectius d’aquest Màster en Teràpia Familiar són:

 • Dotar als alumnes dels coneixements teòrics bàsics del Treball Sistèmic.
 • Potenciar l’assimilació dels elements avaluatius per a determinar el grau de funcionalitat familiar i la necessitat d’una intervenció terapèutica per promoure el canvi.
 • Promoure l’aprenentatge de les estratègies bàsiques d’intervenció familiar, així com dels recursos tècnics per aplicar aquestes intervencions.
 • Impulsar la incorporació de recursos tècnics que provenen d’altres enfocaments psicoterapèutics com a elements de treball que facilitin el canvi familiar.
 • Adquirir, la destresa en el treball pràctic en teràpia familiar.
 • Explorar l’aplicació pràctica en diferents àmbits dels coneixements adquirits.

Tot això, fent incidència en un treball teòric-pràctic, però també personal, aprofundint en els mecanismes de funcionament de la pròpia família i la seva repercussió en el funcionament quotidià tant personal com professional.

Programa

Primer curs

Les bases

 1. El pas de la linealitat a la circularitat: Fonaments de la intervenció familiar des d’una perspectiva sistèmica
 2. Els fonaments del funcionament familiar: estructura familiar i modes de funcionament bàsics
 3. Triangulacions i símptomes
 4. Els jocs patològics
 5. Dificultats de funcionament familiar: Cicle vital, transicions, bloquejos en el canvi i tipologia simptomàtica
 6. Seminari d’Integració: observació avaluatiu
 7. Sessió de Treball vivencial amb la família

Estratègies d’Intervenció

 1. Procediments generals d’intervenció: Planificació dels moviments tàctics
 2. La formació del sistema terapèutic: tècniques d’acomodació familiar. L’ús de la PNL.
 3. El maneig de la primera entrevista: redefinició i fixació d’objectius
 4. La intervenció terapèutica i el canvi del flux comunicatiu. Procediments i tècniques.
 5. La intensificació de l’estrès relacional com a forma potenciadora del canvi familiar
 6. Integració
 7. Lectura del projecte de memòria

Segon curs

La intervenció. 2a  part

 1. El maneig de la resistència familiar. La posició paradoxal.
 2. La intervenció estratègica breu a la família. Procediments i tècniques.
 3. La utilització de tasques en el canvi familiar
 4. El treball vivencial amb la família
 5. Seminari d’Integració

Tècniques Específiques

 1. Constel·lacions i escultures familiars.
 2. El treball amb les emocions familiars. Sanar ferides, perdonar. Rituals de sanació.
 3. La intervenció en el canvi de constructes familiars.
 4. Les cartes terapèutiques

Intervenció En Tipologies concretes familiars

 1. Intervenció en famílies en processos de dol.
 2. Intervenció en famílies amb PI amb trastorns Intervenció amb famílies amb PI amb dependències
 3. Intervenció amb famílies amb PI amb trastorn psicòtic.
 4. Intervenció amb famílies amb PI amb malaltia crònica.

Integració i tancament

Metodologia

La metodologia de treball del Màster en Teràpia Familiar es fonamenta en la combinació de les presentacions i aportacions teòriques per part del professorat, juntament amb els treballs, individuals i en grup que es proposaran en les sessions presencials, així com en l’anàlisi de casos clínics aportats pels diferents professionals que intervenen en el curs.

El conjunt del treball es desenvoluparà en un doble format: presencial i a distància.

Treball presencial

Presencialment el curs tractarà els aspectes teòrics i formatius que requereixen d’una interacció directa amb el professorat: classes teòriques, presentacions, debats, exercicis de rol playing, etc. Presencialment també es desenvoluparà el treball per ajudar els alumnes en l’adquisició de determinades competències i d’habilitats necessàries per a la intervenció terapèutica.

Treball a distància

A distància es completaran altres aspectes tant teòrics com pràctics, per mitjà de lectures, ressenyes i comentaris, però sobretot, per mitjà de l’anàlisi de casos clínics i la participació en els fòrums del curs.

En el treball a distància es complementarà i ampliarà el treball que es porta a terme en les sessions presencials.

Tutories

Els alumnes comptaran amb un tutor, que els acompanyarà durant els dos anys que dura el màster, per tal de resoldre els dubtes relatius als continguts o al procés de la formació, així com sobre els diferents treballs i activitats a dur a terme.

Teràpia individual formativa (Primer curs)

Els alumnes hauran de realitzar 8 hores de teràpia individual formativa, a càrrec dels professionals de InterPersonal i l’Institut, a fi i efecte que puguin posar-se en la posició del client, i que puguin beneficiar-se d’una teràpia que té com a finalitat ajudar-los a treballar, en privat i confidencialment, alguns aspectes personals, cara a millorar les seves competències clíniques.

L’import d’aquesta activitat està inclòs en la matrícula del curs.

Observació en viu de casos (Primer curs)

Durant el primer curs del Màster els alumnes assistiran, quinzenalment, a visualitzar els casos que els alumnes de segon durant a terme per iniciar-se en la pràctica clínica.

Realització de teràpies supervisades i observació en viu (Segon curs)

Durant el període de pràctiques, als alumnes d’aquest Màster els seran assignades famílies que es beneficien d’un programa d’atenció psicològica gratuïta per tal que es puguin iniciar en la pràctica clínica. Aquests pacients accepten el suport psicològic que se’ls ofereix gratuïtament i es beneficien d’un màxim de 10 sessions de treball amb els professionals alumnes d’aquest Màster.

Els alumnes seran ajudats i supervisats pels coordinadors de pràctiques del curs i pels supervisors clínics. Cada cas clínic serà abordat per un equip terapèutic format per terapeuta principal + co-terapeuta.

Les sessions de supervisió és faran a partir de novembre del segon any del màster en el grup que pertoqui.

Seminaris de pràctica clínica

Els alumnes han de dur a terme tres Seminaris de Pràctica Clínica que s’organitzen pels alumnes d’aquest màster.

Treball final

Els alumnes del Màster, hauran de presentar un treball final de Màster, consistent en la descripció i anàlisi d’una teràpia familiar. Aquest treball haurà de ser aprovat pel tutor assignat..

Per assolir els objectius i la qualitat en la seva presentació, es comptarà amb el suport del tutor assignat, qui prestarà l’ajut necessari al llarg del procés d’elaboració de treball.
Aquest treball serà presentat públicament al final de cada edició del Màster.

Direcció

Maria José Pubill. Doctora en Psicologia. Especialista en Psicologia clínica. Docent i supervisora de casos en diversos màsters i postgraus de diferents universitats. Psicoterapeuta acreditada en exercici professional des de fa més de 20 anys en diversos centres. Ha publicat diversos llibres en relació a la pràctica psicoterapèutica.

Direcció del programa de formació

Pere Font.  Psicòleg, Màster en Promoció de la Salut per la Universitat de Lleida. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, i d’InterPersonal – Psicologia, benestar i salut.

Grups de Supervisió clínica

Maria José Pubill. Doctora en Psicologia. Especialista en Psicologia clínica. Docent i supervisora de casos en diversos màsters i postgraus de diferents universitats. Psicoterapeuta acreditada en exercici professional des de fa més de 20 anys en diversos centres. Ha publicat diversos llibres en relació a la pràctica psicoterapèutica.

Coordinació general

Helena Angel. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Sexologia clínica i salut sexual. Màster en Psicoteràpia. Experta universitària en Prevenció, detecció i tractament de l’abús sexual infantil.

Mariona Busto. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual. Postgrau en Teràpia de Parella. Postgrau en Psicoteràpia Integradora. Postgrau en Teràpia Breu Estratègica. Postgrau en Salut Sexual i Reproductiva.

Carlota Portabella. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Psicoteràpia. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual. Experta universitària en Prevenció, detecció i tractament de l’abús sexual infantil.

Ariadna Ruiz. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Postgrau en Psicoteràpia Integradora.

Professorat
 • Jordi Amenós. Constelador familiar. Formador en sistèmica i creativitat.
 • Mark Beyebach. Doctor en Psicologia. Professor i coordinador de màsters i postgraus a la Universitat Pontifícia de Salamanca.
 • Agustí Camino. Psicòleg Clínic. Fundador i Co-director del Institut Milton Erickson de Barcelona.
 • Bàrbara Casamor. Psicòloga. Màster en Teràpia Cognitivo-Social i Postgrau en Hipnosis Clínica per la UB. Membre del Instituto Milton Erickson de Barcelona. Psicòloga del Servei d’Atenció Psicosocial de la Fundació Salut i Comunitat.
 • Victoria Compañ. Psicòloga. Màster en Terapia Cognitivo Socual per la Universitat de Barcelona.
 • Bet Font. Antropòloga. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica. Centre de Teràpia Breu de Barcelona.
 • Laura Galimberti. Psicoterapeuta (acreditada por la FEAP), a InterPersonal. Membre del Network Europeu de Teràpia Breu Estratègica i Sistèmica i Membre de l’Associació Espanyola de Teràpia Breu.
 • Amàlia Gordovil. Doctora en psicologia. Màster en Teràpia Familiar. Perspectiva Integradora Sistèmica. Universitat de Girona.
 • Juan Luís Linares. Psiquiatre. Director del Màster de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.
 • Damaris Muñoz. Dra. en psicologia. Terapeuta familiar i de parella. Professora Facultat de Psicologia de la UB.
 • José Luís Navarro Gongora. Dr. en Psicologia. Teràpia Familiar. Universitat de Salamanca.
 • Carol Palma. Dra. en Psicologia. Constructivisme psicoteràpia. Universitat Ramon Llull.
 • Antoni Piera. Psicòleg. Professor col•laborador de la Universitat de Barcelona. Supervisor de la Associació Espanyola de Psicoteràpia Breu.
 • Maria José Pubill. Dra. en Psicologia. Co-Directora del Màster en Psicoteràpia. Docent i supervisora de casos en diversos màsters i postgraus de diferents universitats.
 • Enric Soler. Psicòleg. Màster d’investigació en psicologia de la salut, de la UAB. Postgrau d’atenció a persones amb malalties avançades i les seves famílies, de la Universitat abat oliba i Postgrau en hipnosis clínica, de la UB.
 • Sònia Tàpia. Psicòloga i psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Co-Directora de Zenttral, Institut de Psicoteràpia. Màster en teràpia cognitivo-social i Màster de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Formació en Logoteràpia i Anàlisi Existencial.
Calendari

Aquest curs té 64 crèdits ECTS, que inclouen les classes presencials, pràctiques i supervisió, treball online i el treball personal de l’alumne.

Calendari: Primer curs

 • Seminaris de cap de setmana. Dissabtes, del 20 d’octubre de 2017 al 16 de juny de 2018, de 9:30 a 14:00 hores i de 15:30 a 18:30 hores. Excepcionalment el dia d’inici del màster serà en divendres tarda, 20 d’octubre, de 15:30 a 20:30 hores.20 i 21 d’octubre, 4 i 18 de novembre, 02 de desembre de 2017, 19, 20 de gener (seminari de pràctica clínica) i 27 de gener, 17 de febrer, 3 i 17 de març, 13 i 21 d’abril, 04 i 05 de maig (seminari de pràctica clínica), 15 i 16 de juny de 2018.
 • Observació en viu de casos, en funció del grup escollit: Dilluns matí, de 10:00 a 14:00 hores, Dimarts tarda, de 16:00 a 20:00 hores o Dijous tarda, de 16:00 a 20:00 hores(Alguna data podria ser modificada excepcionalment)

Calendari: Segon curs

 • Seminaris de cap de setmana. Dissabtes, d’octubre de 2018 a juny de 2019, de 9:30 a 14:00 hores i de 15:30 a 18:30 hores. (Dates pendents de concretar).
 • Seminaris de pràctica clínica en cap de setmana, divendres tarda i dissabte tot el dia. (Dates pendents de concretar).
 • Sessions clíniques i d’observació de teràpies familiars en funció del grup escollit: Dilluns matí, de 10:00 a 14:00 hores, Dimarts tarda, de 16:00 a 20:00 hores o Dijous tarda, de 16:00 a 20:00 hores
Documentació per a la Inscripció a la Universitat de Girona
 • Formulari d’inscripció
 • Còpia compulsada del títol universitari (la compulsa ha de ser original)
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG

 

Documentació per lliurar a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG
 • 1 Curriculum vitae (opcional)

Inscripció 

La inscripció a aquest Màster s’ha de fer a través del web de la Fundació Universitat de Girona.

Inscripció al Màster

 

Inscripcions obertes fins al 06/10/2017

Les matricules que es formalitzin abans del 21 de juliol, rebran com a obsequi l’assistència gratuita a un Seminari de Practica Clínica a escollir, d’entre els programats per aquest propers curs. Les places als Seminaris d’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció.