Màster en Teràpia Breu i Estratègia

2a edició

COPC QUALITAT 60

Información del Máster en castellano

Hores: 62 crèdits ECTS

Curs: 2017 – 2019

Tipus: Semipresencial, a Barcelona (Codi: IP146)

Diploma: Màster en Teràpia Breu i Estratègica, atorgat per la Universitat de Girona

Dirigit a: Llicenciats en Psicologia i/o Medicina (i estudiants de darrer any)

Idioma del curs: castellà*

Dates: primer curs, edció dissabtes, del 21 d’octubre de 2017 al 9 de juny de 2018. Edició dimarts, del 7 de novembre de 2017 al 17 d’abril de 2018. Segon curs d’octubre de 2018 a juny de 2019 (dates pendents de concretar).

Horaris: Seminaris de cap de setmana, dissabtes, de 9:30h a 14:00h i de 15:30h a 18:30h, i algunes sessions en divendres de 16:45h a 21:00h (segon curs). Observació de casos entre setmana.

Lloc: Aules de formació de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, i InterPersonal a Barcelona

Preu: 4.850 € (possibilitat de preu fraccionat)

Organitzat per: l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, InterPersonal i Centre de Teràpia Breu de Barcelona.

Dossier del Màster (castellà)

Presentació

El model de teràpia breu estratègica, desenvolupat exitosament els darrers vint anys, s’ha constituït com un model terapèutic efectiu i eficaç, en diversos àmbits d’aplicació en el marc de les ciències socials i de la salut.

Es considera, per tant, la necessitat de formar en el nostre país a especialistes en aquest model de treball, que el puguin ajudar a aplicar en el nostre context professional.

Finalment, i en relació als professionals que ja desenvolupen part de la seva activitat utilitzant aquest model, es considera convenient oferir un espai d’actualització de tècniques i coneixements, així com d’intercanvi d’experiències.

Característiques

Objectius

Els objectius del Màster en Teràpia Breu i Estratègica són:

 • Capacitar als alumnes per a la intervenció psicoterapèutica des d’un enfocament de teràpia breu.
 • Entrenar als alumnes en el desenvolupament d’una relació terapèutica capaç d’activar en els clients una solució creativa dels seus problemes.
 • Potenciar el coneixement dels aspectes teòrics i pràctics pel desenvolupament del procés terapèutic, tant en l’avaluació relacional com en les diferents fases des d’un enfocament de teràpia breu.
 • Promoure l’adquisició d’un estil personal com a terapeuta treballant les habilitats de comunicació i les habilitats de creativitat en teràpia.
Programa

Programa

Primer curs

Models teòrics

 1. Teràpia Centrada en les solucions
 2. Teràpia Estratègica
 3. Teràpia narrativa i Psicologia positiva
 4. Conceptes fonamentals

Procés terapèutic

 1. Dissenyar un “vestit pel client”
  1. Estil del client (Llenguatge verbal i no verbal)
  2. Atendre als valors del client
  3. Demanda explícita i implícita
  4. Llegint el camí: les solucions intentades
 2. Conèixer canviant
  1. La primera entrevista: capturar i utilitzar la visió del client
  2. El si mateix com a canvi
  3. L’ús del poder a la teràpia
 3. Habilitats integrals del terapeuta
  1. L’estil personal del terapeuta
  2. Treballar amb el llenguatge del client:
  3. La creativitat terapèutica
  4. Seminari vivencial

Segon curs

Jo, el terapeuta

Actualitzar els recursos personals del terapeuta. Recursos lingüístics avançats:

 1. Construcció del model de món
 2. Calibratge i acompanyament del sistema de creences del consultant
 3. Configuració de la Identitat com a terapeuta / Límits i recursos
 4. L’art de preguntar
 5. El llenguatge del canvi

Psicoteràpia breu en trastorns específics

Comprensió, diagnòstic operatiu i models d’intervenció en diferents lògiques simptomàtiques:

 1. DSMRI: Manejant els denominadors comuns de les solucions ineficients dels sistemes implicats en el problema
 2. Trastorns relacionats amb la por: Fòbies, Traumes, Obsessions
 3. Trastorns relacionats amb el plaer: Trastorns de l’alimentació, joc patològic, abús de substàncies, etc.
 4. Trastorns relacionats amb la ira: Control de la impulsivitat, història personal, etc.
 5. Psicoteràpia i psicofàrmacs

Enfocaments breus i orientats a la solució en diferents contextos

Lògica de la intervenció en diferents contextos:

 1. Psicoteràpia breu amb nens / Infanto juvenil
 2. Psicoteràpia breu en contextos educatius / Trastorns en l’escola
 3. Psicoteràpia breu en el context de serveis socials
 4. Psicoteràpia breu en Atenció Primària
Metodologia

La metodologia de treball del Màster es fonamenta en la combinació de les aportacions teòriques per part del professorat, juntament amb el treball d’anàlisi de casos i històries clíniques aportades pels diferents professionals que intervenen en el curs

El conjunt del treball del desenvoluparà en un doble format: presencial i a distància.

Treball presencial

Les classes presencials de primer curs es poden dur a terme en format de dimarts o de dissabtes, a escollir en fer la inscripció al Màster:

 • Dimarts, de 17:45 a 22:00 hores (classes en català)
 • Dissabtes, de 9:30 a 18:30 hores i algun divendres, ocasionalment, de 16:30 a 21:00 hores (classes en castellà)

Les classes presencials de segon curs es portaran a terme en dissabte de 9:30 a 18:30 hores i algun divendres, ocasionalment, de 16:30 a 21:00 hores (classes en castellà).

Presencialment es tractaran els aspectes teòrics i formatius que requereixen d’una interacció directa amb el professorat: classes teòriques, presentacions, debats, exercicis de rol playing, etc. Presencialment també es desenvoluparà el treball per ajudar els alumnes en l’adquisició de determinades competències i d’habilitats necessàries per a la intervenció terapèutica.

Teràpia individual formativa (primer curs)

Els alumnes hauran de realitzar 8 hores de teràpia individual formativa a càrrec dels professionals d’Interpersonal, benestar i salut, a fi i efecte que puguin posar-se en la posició del client, i que puguin beneficiar-se d’una teràpia que té com a finalitat ajudar-los a treballar, en privat i confidencialment, alguns aspectes personals, cara a millorar les seves competències clíniques.

Observació de treball clínic en directe a càrrec de professionals experimentats (segon curs)

En aquest Màster l’aprenentatge més pràctic es desenvolupa per mitja de l’observació del treball clínic que porten a terme professionals experimentats. Aquesta observació es porta a terme per mitjà d’un circuit tancat de televisió que permet veure, des d’un aula de formació, el què està passant en el despatx a on estan treballant terapeuta i pacient.

Els alumnes han de triar entre dos possibles grups d’observació:

 • Dilluns tarda, de 18:00 a 21:00 hores
 • Dimarts matí, de 10:00 a 13:00 hores

Seminaris de pràctica clínica

Els alumnes del Màster han d’accedir gratuïtament als 3 Seminaris de pràctica clínica que s’organitzen exclusivament per aquest Màster. Es fan en horari de divendres tarda i dissabte tot el dia.

Treball a distància

A distància, es treballaran altres aspectes tant teòrics com pràctics del Màster, per mitjà de lectures, ressenyes i comentaris, però sobretot, per mitjà de l’anàlisi de casos clínics, i la participació en els fòrums del curs.

Per aquest Màster estan programades 6 activitats a segon curs.

Tutories 

Els alumnes comptaran amb tutors assignats que els ajudaran a resoldre els dubtes relatius als continguts o al procés de la formació, i molt especialment al suport tècnic en els diferents treballs i activitats a dur a terme.

Treballs

Els alumnes del Màster, hauran de presentar dos treballs, un a finals de primer curs, i un altra al finalitzar el Màster

Direcció

Victor Amat Giménez. Psicòleg. Director del Centre de Teràpia Breu de Barcelona. President de l’Associació Espanyola de Psicoteràpia Breu. Professor col·laborador de la Universitat de Barcelona, Universitat Ramon Llull. Fundació Les Heures. Màster en Hipnosis Ericksoniana. Memebre didacta de l’Associació Espanyola de PNL.

 

Direcció del programa de formació

Pere Font.  Psicòleg, Màster en Promoció de la Salut per la Universitat de Lleida. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, i d’InterPersonal, psicologia, benestar i salut.

Grups de Supervisió clínica

Victor Amat Giménez. Psicòleg. Director del Centre de Teràpia Breu de Barcelona. President de l’Associació Espanyola de Psicoteràpia Breu. Professor col·laborador de la Universitat de Barcelona, Universitat Ramon Llull. Fundació Les Heures. Màster en Hipnosis Ericksoniana. Memebre didacta de l’Associació Espanyola de PNL.

Antoni Piera. Psicòleg. Màster en Psicologia Clínica. Màster en Teràpia Breu. Màster en PNL. Psicoterapeuta del Centre de Teràpia Breu de Barcelona. Professora col·laborador de la Universitat de Barcelona. Supervisor de la Asociación Española de Psicoterapia Breve.

Professorat
 • Víctor Amat Giménez. Psicòleg. Director del Centre de Teràpia Breu de Barcelona. President de l’Associació Espanyola de Psicoteràpia Breu. Professor col•laborador de la Universitat de Barcelona, Universitat Ramon Llull
 • Mark Beyebach. Doctor en Psicologia. Professor i coordinador de màsters i postgraus e la Universitat Pontifícia de Salamanca.
 • Agustí Camino Vallhonrat. Psicòleg Clínic. Fundació i Co-director del Institut Milton Erickson de Barcelona.
 • Bàrbara Casamor. Psicóloga. Máster en Terapia Cognitivo-Social y Postgrado en Hipnosis Clínica por la UB. Miembro del Instituto Milton Erickson de Barcelona. Psicóloga del Servei d’Atenció Psicosocial de la Fundación Salut i Comunitat.
 • Bet Font. Antropòloga. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica. Centre de Teràpia Breu de Barcelona.
 • Laura Galimberti. Psicoterapeuta (acreditada por la FEAP). Membre del Network Europeu de Teràpia Breu Estratègica i Sistèmica i Membre de l’Associació Espanyola de Teràpia Breu.
 • Dr. Bernardo Ortin. Universitat de Valencia. Filòsof i psicoterapeuta. Zen-Tre.
 • Sonia Ortiz. Psiquiatra Hospital Sant Joan de Déu.
 • Antoni Piera. Psicòleg. Màster en Psicologia Clínica, Màster en Teràpia Breu, Màster en P.N.L. Psicoterapeuta del Centre de Teràpia Breu de Barcelona. Professor col·laborador de la de Universitat de Barcelona. Supervisor de la Asociación Española de Psicoterapia Breve.
 • Dr. José Luís Rodríguez-Arias Palomo. Universitat de Salamanca. Unitat infantojuvenil. Hospital de La Coruña.
 • Dr. Alberto Rodríguez Morejón. Universidad de Málaga.
 • Antonio Olives. Psicòleg. Terapeuta familiar acreditat per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar, en l’actualitat presideix l’Associació de Teràpia Familiar i Mediació de Galicia.
 • Ramón Fernández. Filòsof i llicenciat en ciències de l’Educació a la UB. Màster en ciència cognitiva i de llenguatge. Màster Trainer en PNL avalat per l’Asocación Española de PNL, i l’Asociación Española de Psicoterapia Breve (AEPB) i formació en Coaching, Teràpia Breu i Hipnosis.
Calendari

Aquest curs té 62 crèdits ECTS, que inclouen les classes presencials, treball online i el treball personal de l’alumne.

Calendari: Primer curs

 • Edició dimarts: del 7 de novembre de 2017 fins al 17 d’abril de 2018, cada dimarts de 17:45h a 22:00h. Sessions en dimarts els dies 7, 14, 21, 28 de novembre, 5, 12 i 19 de desembre de 2017, 9, 16, 23 i 30 de gener, 2 i 3 de febrer (seminari), 6, 13, 20 i 27 de febrer, 2 i 3 de març (seminari), 6, 13 i 20 de març, 3, 10, i 14 d’abril de 2018. (Alguna data podria ser modificada excepcionalment)
 • Edició dissabte: del 21 d’octubre de 2017 fins al 9 de juny de 2018, de 9:30h a 14:00h i de 15:30h a 18:30h. Sessions: 21 d’octubre, 4 i 25 de novembre, 16 de desembre de 2017, 20 de gener, 3, 16 i 17 de febrer (seminari), 2 i 3 de març (seminari), 17 de març, 7 i 21 d’abril, 12 i 19 de maig, 4 i 9 de juny de 2018. (Alguna data podria ser modificada excepcionalment)

Calendari: Segon curs

 • Classes en divendres de 16:45h a 21:00h (5 sessions) i dissabtes de 9:30h a 14:00h i de 15:30h a 18:30h, d’octubre de 2018 a juny de 2019. (Dates a concretar)
Documentació per a la Inscripció a la Universitat de Girona
 • Formulari d’inscripció
 • Còpia compulsada del títol universitari (la compulsa ha de ser original)
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG

 

Documentació per lliurar a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG
 • 1 Curriculum vitae (opcional)

Edició especial – Antics alumnes Postgrau en Teràpia Breu Estratègica

Tots aquells antics alumnes del Postgrau de Teràpia Breu Estratègica, de qualsevol de les seves edicions, que vulguin completar la seva formació poden accedir directament a segon curs de Màster:

Dossier del Màster – Edició especial (castellà) Inscripció – Edició especial

Inscripció 

La inscripció a aquest Màster s’ha de fer a través del web de la Fundació Universitat de Girona.

Inscripció al Màster

 

Inscripcions obertes a 1r curs edició de dissabtes fins al 26/09/2017

Inscripcions obertes a 1r curs edició de dimarts fins al 19/10/2017

Inscripcions obertes a 2n curs edició dissabtes fins al 06/10/2017

Les matricules que es formalitzin abans del 21 de juliol, rebran com a obsequi l’assistència gratuita a un Seminari de Practica Clínica a escollir, d’entre els programats per aquest propers curs. Les places als Seminaris d’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció.