Màster en Sexologia Clínica

(1a edició)

COPC QUALITAT 60

Información del Máster en castellano 

Crèdits: 60 ECTS

Curs: 2017 – 2018

Tipus: Semipresencial, a Barcelona. (Codi: 347)

Diploma: Màster en Sexologia Clínica, atorgat per la Universitat de Girona

Dirigit a: Llicenciats en Psicologia i/o Medicina

Idioma del curs: castellà

Dates: del 20 d’octubre de 2017 al 15 de desembre de 2018.

Horaris: Entre un i dos caps de setmana al mes. Divendres tarda, de 16:00 a 20:00 hores. Dissabte matí de 09:30 a 14:00 hores i dissabte tarda de 15:30 a 18:30 hores. Les pràctiques i supervisió són entre setmana.

Lloc: Aules de formació de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella a Barcelona

Preu: 3.950€ (possibilitat de pagament fraccionat)

Dossier del Màster (castellà)

Presentació

Es calcula que més del 45% de la població patirà algun tipus de disfunció sexual al llarg de la seva vida. Tot i aquesta elevada prevalença, els serveis públics no estan suficientment capacitats per atendre de manera adequada aquesta necessitat d’atenció especialitzada. Per altra banda, cada vegada són més els centres privats que necessiten incorporar professionals especialitzats en aquest àmbit per formar equips multidisciplinaris que puguin atendre la gran varietat de demandes d’atenció en l’àmbit de la sexologia clínica.

El Màster en Sexologia Clínica aspira a convertir-se en una proposta formativa de qualitat, universitària, professionalitzadora, que garanteixi als alumnes l’adquisició dels coneixements i competències necessàries per desenvolupar els seus projectes professionals adequadament.

En els darrers anys, la demanda social d’atenció clínica i assessorament especialitzat en relació a la sexualitat i les relacions sexuals ha experimentat un notable augment en el nostre país. Aquest fet, influeix notablement en que els professionals de la salut expressin un creixent desig i necessitat de rebre formació especialitzada que els permeti afrontar, d’una manera competent, la gran varietat de situacions en que la sexualitat està implicada, d’acord amb la conceptualització que l’OMS fa de la Salut Sexual i Reproductiva.

L’objectiu d’aquest programa de formació és precisament aquest: capacitar a professionals de la salut per tal de millorar les seves competències en l’àmbit de la salut sexual, així com preparar-los per entendre millor el que significa la sexualitat en la vida d’un individu, com intervé en les seves relacions personals, quan i com es converteix en un problema, per a si mateix o per als altres i, si és el cas,  prestar-li el suport clínic necessari.

Característiques

Objectius

En finalitzar el Màster en Sexologia Clínica, els alumnes hauran aconseguit:

 • Disposar d’una base científica sòlida sobre diferents aspectes de la sexualitat humana des d’una perspectiva bio-psico-social.
 • Obtenir una visió específica del desenvolupament sexual i dels canvis de la sexualitat al llarg del cicle vital.
 • Disposar d’un ampli coneixement de la salut sexual i la seva promoció.
 • Estar capacitats per a l’avaluació, diagnòstic i tractament dels diferents trastorns de la sexualitat.
 • Disposar del coneixement d’una varietat d’instruments i recursos d’utilitat en teràpia sexual.
 • Millorar les seves capacitats per a treballar en equips multidisciplinars.
 • Disposar dels coneixements psicològics, mèdics i legals necessaris per a la seva pràctica clínica.
 • Haver dotat de sentit ètic la seva activitat professional en l’àmbit de la sexualitat humana.
Programa

Introducció a la sexologia clínica

 1. Estudi científic de la sexualitat humana
 2. Cicle vital i sexualitat
 3. Comportament sexual
 4. Diversitat, orientació i identitat sexual

Etiologia, classificació i avaluació dels trastorns sexuals

 1. Etiologia dels trastorns sexuals
 2. Classificació i característiques dels trastorns sexuals
 3. Disfuncions sexuals masculines i femenines
 4. Avaluació psicològica i mèdica dels trastorns sexuals

Bases de la teràpia sexual

 1. Base de la teràpia sexual
 2. Estratègies i recursos en teràpia sexual
 3. Seminari monogràfic: Il sesso in terapia

La intervenció multidisciplinar en sexologia

 1. Trastorns ginecològics
 2. Trastorns andrològics
 3. Fisiosexologia
 4. Visita a una botiga eròtica

Situacions específiques en sexologia

 1. Parafilies
 2. Addiccions sexuals
 3. Discapacitat física i psíquica i sexualitat
 4. Malaltia crònica i sexualitat

Pràctica clínica

 1. Pràctiques amb casos clínics reals
 2. Grups de supervisió

Teràpia de parella

 1. Bases de la teràpia de parella
 2. Estratègies en teràpia de parella

Promoció de la salut sexual

Dret i ètica

 1. Legislació i sexualitat
 2. Aspectes ètics de la intervenció clínica en sexologia

Informació més detallada del programa del curs en el Dossier del Màster

Metodologia

La metodologia de treball del Màster en Sexologia Clínica es fonamenta en la combinació de les presentacions i aportacions teòriques per part del professorat, juntament amb els treballs, individuals i en grup que es proposaran en les sessions presencials, així com en l’anàlisi de casos clínics aportats pels diferents professionals que intervenen en el curs.

El conjunt del treball es desenvoluparà en un doble format: presencial i a distància.

Treball presencial

Presencialment el curs tractarà els aspectes teòrics i formatius que requereixen d’una interacció directa amb el professorat: classes teòriques, presentacions, debats, exercicis de rol playing, etc. Presencialment també es desenvoluparà el treball per ajudar els alumnes en l’adquisició de determinades competències i d’habilitats necessàries per a la intervenció terapèutica.

Treball a distància

A distància es completaran altres aspectes tant teòrics com pràctics, per mitjà de lectures, ressenyes i comentaris, però sobretot, per mitjà de l’anàlisi de casos clínics i la participació en els fòrums del curs.

En el treball a distància es complementarà i ampliarà el treball que es porta a terme en les sessions presencials.

Tutories

Els alumnes comptaran amb un tutor, que els acompanyarà durant el temps que dura el màster, per tal de resoldre els dubtes relatius als continguts o al procés de la formació, així com sobre els diferents treballs i activitats a dur a terme.

Teràpia individual formativa

Els alumnes hauran de realitzar 10 hores de teràpia individual formativa, a càrrec dels professionals de l’Institut, a fi i efecte que puguin posar-se en la posició del client, i que puguin beneficiar-se d’una teràpia que té com a finalitat ajudar-los a treballar, en privat i confidencialment, alguns aspectes personals, cara a millorar les seves competències clíniques.

L’import d’aquesta activitat està inclòs en la matrícula del curs.

 

Realització de teràpies supervisades 

Durant el període de pràctiques, als alumnes d’aquest Màster els seran assignats pacients de l’Institut, perquè puguin iniciar-se en la pràctica clínica. Aquests pacients es comprometen a un treball amb un màxim de 10 sessions amb professionals que estan en aquest programa de formació. Els alumnes seran ajudats i supervisats pels coordinadors de pràctiques del curs i pels supervisors clínics.

Seminaris de pràctica clínica

Els alumnes han de dur a terme un Seminari de Pràctica Clínica que s’organitza pels alumnes d’aquest màster.

Treball final

Els alumnes del Màster, hauran de presentar un treball final de Màster, consistent en la descripció i anàlisi d’una teràpia sexual. Aquest treball haurà de ser aprovat pel tutor assignat..

Per assolir els objectius i la qualitat en la seva presentació, es comptarà amb el suport del tutor assignat, qui prestarà l’ajut necessari al llarg del procés d’elaboració de treball.
Aquest treball serà presentat públicament al final de cada edició del Màster.

Direcció

Pere Font.  Psicòleg, Màster en Promoció de la Salut per la Universitat de Lleida. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual per la Universitat de Lleida. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, i d’InterPersonal – Psicologia, benestar i salut.

Grups de Supervisió clínica

Laura Contino. Dra. en Psicologia. Màster en Teràpia sexual i de parella (UB).

Coordinació general

Helena Angel. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Sexologia clínica i salut sexual. Màster en Psicoteràpia. Experta universitària en Prevenció, detecció i tractament de l’abús sexual infantil.

Mariona Busto. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual. Postgrau en Teràpia de Parella. Postgrau en Psicoteràpia Integradora. Postgrau en Teràpia Breu Estratègica. Postgrau en Salut Sexual i Reproductiva.

Carlota Portabella. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Màster en Psicoteràpia. Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual. Experta universitària en Prevenció, detecció i tractament de l’abús sexual infantil.

Ariadna Ruiz. Psicòloga. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella. Postgrau en Psicoteràpia Integradora.

Professorat
 1. Antonio Caruso. Psicòleg. Fundador i director de Panta Rei i de l’Escola Sistèmica i socio-construccionista.
 2. Marina Castro. Psicòloga. Postgrau de Salut Sexual i Reproductiva (UdL). Màster en Teràpia sexual i de parella (UB).
 3. Laura Contino. Dra. en Psicologia. Màster en Teràpia sexual i de parella.
 4. Pere Font. Psicòleg. Màster en Promoció de la Salut per la Universitat de Lleida. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.
 5. Laura Galimberti. Psicòloga. Màster en Teràpia sexual i de parella. Màster en teràpia cognitivo – social.
 6. Vega González. Psicòloga Clínica. Atenció i investigació de socioadiccions.
 7. Raül Garcia. Advocat. Màster en pràctica jurídica.
 8. Gabriel J. Martin. Psicòleg, expert en psicologia afirmativa gai. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.
 9. Laura Pastor. Fisioterapeuta. Especialista en la rehabilitació del sòl pelvià. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.
 10. Emma Ribas. Dra. en Psicologia. Màster en Sexologia Clínica. Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.
 11. Joaquim Sarquella. Andròleg. Fundació Puigvert.
 12. Silvia Soler. Psicòloga. Fundació Privada Àuria. Màster en Sexualitat Humana (UdL). Membre del Grup Sex Assistent Catalunya per la promoció i suport de la salut sexual de les persones amb diversitat funcional i la figura de l’assistent sexual.
 13. Sonia Tapia. Psicòloga i psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Màster en teràpia cognitivo-social i Màster de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

I altre professorat convidat…

Calendari

Aquest curs té 60 crèdits ECTS, que inclouen les classes presencials, treball online i el treball personal de l’alumne.

Horari: Seminaris presencials

Seminaris presencials, divendres tarda de 16:45h a 21:00h, i dissabtes de 9:30h a 14:00h i de 15:30h a 18:30h, del 20 d’octubre de 2017 al 15 de desembre de 2018.

Dates dels Seminaris 

20 i 21 d’octubre, 3, 4 i 18 de novembre, i 16 de desembre de 2017, 13, 26 i 27 de gener, 9 i 10 de febrer, 10 de març, 7 d’abril, 5 de maig, 9 de juny, 15 de setembre, 6, 19 i 20 d’octubre, 10, 23 i 24 de novembre, i 15 de desembre de 2018.

(Alguna data podria ser modificada excepcionalment)

Seminaris de pràctica clínica

Es duran a terme a partir de gener de 2018. Tenen 10 hores de durada, en format de divendres tarda i dissabte matí i tarda.

Teràpia individual formativa

S’assignarà a cada alumne un terapeuta experimentat per tal d’ajudar-lo a fer la seva teràpia formativa. L’activitat té una durada de 10 sessions, de novembre a gener. Es podrà escollir entre un ampli ventall d’opcions horàries, matí o tarda.

Pràctiques amb un cas de Teràpia sexual

Els alumnes portaran a terme les 10 hores de pràctica a les dependències de l’Institut, amb casos reals, supervisats.

Grups de supervisió

En funció del nombre d’alumnes inscrits, es constituiran dos grups de supervisió:

 • Matí: els divendres, de 12:00h a 14:00h.
 • Tarda: els dilluns, de 18:30h a 20:30h.
Documentació per a la Inscripció a la Universitat de Girona
 • Formulari d’inscripció
 • Còpia compulsada del títol universitari (la compulsa ha de ser original)
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG
Documentació per lliurar a IESP
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG
 • Currículum (opcional)

Inscripció 

La inscripció a aquest Màster s’ha de fer a través del web de la Fundació Universitat de Girona.

Inscripció al Màster

 

Inscripcions obertes fins al 06/10/2017

Les matricules que es formalitzin abans del 21 de juliol, rebran com a obsequi l’assistència gratuita a un Seminari de Practica Clínica a escollir, d’entre els programats per aquest propers curs. Les places als Seminaris d’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció.

Sessions informatives

 • A Barcelona:
  • Dijous 6 de juliol de 2017 de 19:00 a 20:00 hores (a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella)
  • Dijous 14 de setembre de 2017 de 19:00 a 20:00 hores (a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella)
 • A Girona: Dimecres 13 de setembre de 2017 de 15:00 a 16:00 hores (a la seu de la Fundació UdG: Innovació i Formació).

Més informació

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 08007 Barcelona
Telèfon: 93 215 58 83
inscripcions@iesp.cat