Màster en Intervenció familiar sistèmica i integradora

6a edició

 • Crèdits: 60 crèdits ECTS
 • Tipus: Semipresencial, a Barcelona (Codi: IP150)
 • Diploma: Màster en Intervenció Familiar. Perspectiva sistèmica i ingregradora atorgat per la Fundació Universitat de Girona. Especialitats:  A) Teràpia familiar  B) Intervenció familiar
 • Dirigit a: Professionals amb titulació universitària, llicenciatura, grau o diplomatura, ciències socials, de l’educació, psicologia o medicina.
 • Idioma del curs: 80% català, 20% castellà, aproximadament.
 • Dates: Primer curs, del 26 d’octubre de 2018 al 15 de juny de 2019. Segon curs, d’octubre de 2019 a juny de 2020.
 • Horaris: Classes en cap de setmana, dissabtes de 09:30 a 14:00 hores i de 15:30 a 18:30 hores. I ocasionalment en divendres tarda, de 16:00 a 20:00 hores. Pràctiques i observació de casos, entre setmana (horari en funció del grup) (consultar dossier).
 • Lloc: Aules de formació de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, i interPersonal (Barcelona).
 • Preu: 5.750€ (possibilitat de preu fraccionat)


Presentació

Tots aquells que treballem en Psicoteràpia i en Intervenció Psico-bio-social coneixem la importància de la intervenció familiar com a forma de potenciar el canvi de manera ràpida, efectiva i qualitativa. Per això, el coneixement dels jocs familiars, el domini de l’estratègia i el maneig de la tècnica és indispensable per accedir a un treball més profund, sigui en intervencions puntuals com a part d’un procés individual o de parella, o bé com a forma d’intervenció més directa amb la família.

Per tant, la formació en l’àmbit del treball sistèmic resulta una part substancial per accedir als casos difícils bé per la seva cronicitat, bé per la seva gravetat simptomàtica o relacional, bé per l’etapa del cicle vital que s’està travessant. El nostre Màster en Teràpia Familiar pretén una formació integradora que tingui en compte els fonaments més tradicionals de la pràctica sistèmica però incorpori elements essencials del treball familiar des d’altres visions teòrico-tècniques. Així doncs el marc de formació és ampli i professionalitzat, ja que potencia un treball d’assimilació de la intervenció, pràctic, centrat en el canvi, profund i breu.

El programa de formació respon a la demanada social de professionals altament preparats, que en un període relativament breu de temps es puguin fer càrrec de l’atenció problemàtica familiar cada cop més variada.

InterPersonal,  juntament amb l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, portem a terme des de fa anys un treball de suport a les famílies que sol•liciten els nostres serveis. Aquests serveis estan prestats per professionals que tenen un mestratge en teràpia familiar, mentre que altres són formadors en programes docents amb aquestes característiques.

Característiques

Objectius

Els objectius d’aquest Màster en Intervenció Familiar són:

 • Dotar als alumnes dels coneixements teòrics bàsics del Treball Sistèmic.
 • Potenciar l’assimilació dels elements avaluatius per a determinar el grau de funcionalitat familiar i la necessitat d’una intervenció terapèutica per promoure el canvi.
 • Promoure l’aprenentatge de les estratègies bàsiques d’intervenció familiar, així com dels recursos tècnics per aplicar aquestes intervencions.
 • Impulsar la incorporació de recursos tècnics que provenen d’altres enfocaments psicoterapèutics com a elements de treball que facilitin el canvi familiar.
 • Adquirir, la destresa en el treball pràctic en teràpia familiar.
 • Explorar l’aplicació pràctica en diferents àmbits dels coneixements adquirits.

Tot això, fent incidència en un treball teòric-pràctic, però també personal, aprofundint en els mecanismes de funcionament de la pròpia família i la seva repercussió en el funcionament quotidià tant personal com professional.

Programa

Primer curs

Les bases

 1. El pas de la linealitat a la circularitat: Fonaments de la intervenció familiar des d’una perspectiva sistèmica
 2. Els fonaments del funcionament familiar: estructura familiar i modes de funcionament bàsics
 3. Triangulacions i símptomes
 4. Els jocs patològics
 5. Dificultats de funcionament familiar: Cicle vital, transicions, bloquejos en el canvi i tipologia simptomàtica
 6. Seminari d’Integració: observació avaluatiu
 7. Sessió de Treball vivencial amb la família

Estratègies d’Intervenció

 1. Procediments generals d’intervenció: Planificació dels moviments tàctics
 2. La formació del sistema terapèutic: tècniques d’acomodació familiar. L’ús de la PNL.
 3. El maneig de la primera entrevista: redefinició i fixació d’objectius
 4. La intervenció terapèutica i el canvi del flux comunicatiu. Procediments i tècniques.
 5. La intensificació de l’estrès relacional com a forma potenciadora del canvi familiar
 6. Integració
 7. Lectura del projecte de memòria

Segon curs

La intervenció. 2a  part

 1. El maneig de la resistència familiar. La posició paradoxal.
 2. La intervenció estratègica breu a la família. Procediments i tècniques.
 3. La utilització de tasques en el canvi familiar
 4. El treball vivencial amb la família
 5. Seminari d’Integració

Tècniques Específiques

 1. Constel·lacions i escultures familiars.
 2. El treball amb les emocions familiars. Sanar ferides, perdonar. Rituals de sanació.
 3. La intervenció en el canvi de constructes familiars.
 4. Les cartes terapèutiques

Intervenció En Tipologies concretes familiars

 1. Intervenció en famílies en processos de dol.
 2. Intervenció en famílies amb PI amb trastorns alimentaris.
 3. Intervenció amb famílies amb PI amb dependències.
 4. Intervenció amb famílies amb PI amb trastorn psicòtic.
 5. Intervenció amb famílies amb PI amb malaltia crònica.

Integració i tancament

Metodologia

La metodologia de treball del Màster en Intervenció Familiar es fonamenta en la combinació de les presentacions i aportacions teòriques per part del professorat, juntament amb els treballs, individuals i en grup que es proposaran en les sessions presencials, així com en l’anàlisi de casos clínics aportats pels diferents professionals que intervenen en el curs.

El conjunt del treball es desenvoluparà en un doble format: presencial i a distància.

Treball presencial

Presencialment el curs tractarà els aspectes teòrics i formatius que requereixen d’una interacció directa amb el professorat: classes teòriques, presentacions, debats, exercicis de rol playing, etc. Presencialment també es desenvoluparà el treball per ajudar els alumnes en l’adquisició de determinades competències i d’habilitats necessàries per a la intervenció familiar.

Treball a distància

A distància es completaran altres aspectes tant teòrics com pràctics, per mitjà de lectures, ressenyes i comentaris, però sobretot, per mitjà de l’anàlisi de casos clínics i la participació en els fòrums del curs.

En el treball a distància es complementarà i ampliarà el treball que es porta a terme en les sessions presencials.

Tutories

Els alumnes comptaran amb un tutor, que els acompanyarà durant els dos anys que dura el màster, per tal de resoldre els dubtes relatius als continguts o al procés de la formació, així com sobre els diferents treballs i activitats a dur a terme.

Teràpia individual formativa (Primer curs)

Els alumnes hauran de realitzar 8 hores de teràpia individual formativa, a càrrec dels professionals de InterPersonal i l’Institut, a fi i efecte que puguin posar-se en la posició del client, i que puguin beneficiar-se d’una teràpia que té com a finalitat ajudar-los a treballar, en privat i confidencialment, alguns aspectes personals, cara a millorar les seves competències clíniques.

L’import d’aquesta activitat està inclòs en la matrícula del curs.

 

Realització de teràpies supervisades i observació en viu (Segon curs)

Durant el període de pràctiques, als alumnes d’aquest Màster els seran assignades famílies que es beneficien d’un programa d’atenció psicològica gratuïta per tal que es puguin iniciar en la pràctica clínica. Aquests pacients accepten el suport psicològic que se’ls ofereix gratuïtament i es beneficien d’un màxim de 10 sessions de treball amb els professionals alumnes d’aquest Màster.

Els alumnes seran ajudats i supervisats pels coordinadors de pràctiques del curs i pels supervisors clínics. Cada cas clínic serà abordat per un equip terapèutic format per terapeuta principal + co-terapeuta.

Les sessions de supervisió és faran a partir de novembre del segon any del màster en el grup que pertoqui.

Seminaris de pràctica clínica

Els alumnes han de dur a terme tres Seminaris de Pràctica Clínica que s’organitzen pels alumnes d’aquest màster.

Treball final

Els alumnes del Màster, hauran de presentar un treball final de Màster, consistent en la descripció i anàlisi d’una intervenció familiar. Aquest treball haurà de ser aprovat pel tutor assignat.

Per assolir els objectius i la qualitat en la seva presentació, es comptarà amb el suport del tutor assignat, qui prestarà l’ajut necessari al llarg del procés d’elaboració de treball.
Aquest treball serà presentat públicament al final de cada edició del Màster.

Direcció

Maria José Pubill. Doctora en Psicologia. Especialista en Psicologia clínica. Docent i supervisora de casos en diversos màsters i postgraus de diferents universitats. Psicoterapeuta acreditada en exercici professional des de fa més de 20 anys en diversos centres. Ha publicat diversos llibres en relació a la pràctica psicoterapèutica.

Direcció del programa de formació

Pere Font.  Psicòleg, Màster en Promoció de la Salut per la Universitat de Lleida. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella, i d’InterPersonal – Psicologia, benestar i salut.

Grups de Supervisió clínica

Maria José Pubill. Doctora en Psicologia. Especialista en Psicologia clínica. Docent i supervisora de casos en diversos màsters i postgraus de diferents universitats. Psicoterapeuta acreditada en exercici professional des de fa més de 20 anys en diversos centres. Ha publicat diversos llibres en relació a la pràctica psicoterapèutica.

Professorat
 • Mark Beyebach. Doctor en Psicologia. Especialista en Psicologia Clínica. Terapeuta Familiar. Supervisor acreditat per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar. Professor Universitat Pública de Navarra. Pioner de la Teràpia Centrada en les Solucions a Espanya.
 • Agustí Camino. Psicòleg Clínic del Centre de Salut Mental del Baix Empordà (IAS, CatSalut des de 1999). Director de l’Institut MiltonErickson de Barcelona. Terapeuta Familiar Breu (format i supervisat per Cloe Madanes i Salvador Minuchin). Professor de la Universitat de Girona del Postgrau en Teràpia breu estratègica i del Màster en Psicoteràpia Integradora.
 • Bàrbara Casamor. Psicòloga. Vicepresidenta de la Societat Espanyola d’Hipnosis Clínica i Psicoteràpia, associada a la European Society of Hipnosis. Llicenciatura en Psicologia Clínica a la Universitat Ramon Llull. Màster en Teràpia cognitivo-social i Postgrau en Hipnosis clínica per la UB
 • Victoria Compañ. Psicòloga. Màster en Terapia Cognitivo-Social per la Universitat de Barcelona.
 • Bet Font. Formada en teràpia sistèmica, en teràpia breu estratègica, PNL i hipnosis. Llicenciada en Antropologia i màster en teràpia familiar. Membre i terapeuta de la Federació Espanyola d’associacions de Psicoteràpia. Docent del Màster en Teràpia Familiar Sistèmica de la Universitat de Girona.
 • Laura Galimberti. Psicòloga a Interpersonal, benestar i salut. Psicoterapeuta acreditada per la FEAP. Màster en Teràpia Cognitivo-Social i Màster en Teràpia sexual i de parella per la Universitat de Barcelona.
 • Amàlia Gordovil. Doctora en psicologia. Màster en Teràpia Familiar. Perspectiva Integradora Sistèmica. Universitat de Girona.
 • Juan Luís Linares. Psiquiatre. Director del Màster de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.
 • Damaris Muñoz. Dra. en psicologia. Terapeuta familiar i de parella. Professora Facultat de Psicologia de la UB.
 • José Luís Navarro Gongora. Dr. en Psicologia. Teràpia Familiar. Universitat de Salamanca.
 • Carol Palma. Dra. en Psicologia. Constructivisme psicoteràpia. Universitat Ramon Llull.
 • Antoni Piera. Psicòleg. Professor col•laborador de la Universitat de Barcelona. Supervisor de l’Associació Espanyola de Psicoteràpia Breu.
 • Maria José Pubill. Dra. en Psicologia. Directora del Màster en Psicoteràpia Integradora i del Màster en Teràpia Familiar de la Universitat de Girona. Docent i supervisora de casos en diferents màsters i postgraus de diferents universitats.
 • Enric Soler. Psicòleg. Màster d’investigació en psicologia de la salut, de la UAB. Postgrau d’atenció a persones amb malalties avançades i les seves famílies, de la Universitat abat oliba i Postgrau en hipnosis clínica, de la UB.
 • Sònia Tàpia. Psicòloga i psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Co-Directora de Zenttral, Institut de Psicoteràpia. Màster en teràpia cognitivo-social i Màster de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Formació en Logoteràpia i Anàlisi Existencial.
Calendari

Aquest curs té 60 crèdits ECTS, que inclouen les classes presencials, pràctiques i supervisió, treball online i el treball personal de l’alumne.

Calendari: Primer curs

 • Seminaris de cap de setmana. Dissabtes, del 26 d’octubre de 2018 al 15 de juny de 2019, de 9:30 a 14:00 hores i de 15:30 a 18:30 hores. Dates: 26 i 27 d’octubre, 10 i 24 de novembre, 15 de desembre de 2018, 26 de gener, 23 de febrer, 09 i 30 de març, 05 i 06 d’abril, 26 i 27 d’abril, 03 y 04 de maig, 10 i 11 de maig i 14 de juny de 2019. (Alguna data podria ser modificada excepcionalment)

Calendari: Segon curs

 • Seminaris de cap de setmana. Dissabtes, d’octubre de 2019 a juny de 2020, de 9:30 a 14:00 hores i de 15:30 a 18:30 hores. (Dates pendents de concretar).
 • Seminaris de pràctica clínica en cap de setmana, divendres tarda i dissabte tot el dia. (Dates pendents de concretar).
 • Sessions clíniques i d’observació de teràpies familiars en funció del grup escollit: Dilluns matí, de 9:30 a 13:30 hores o Dimarts tarda, de 16:00 a 20:00 hores
Documentació per a la Inscripció a la Universitat de Girona
 • Formulari d’inscripció
 • Còpia compulsada del títol universitari (la compulsa ha de ser original)
 • Fotocòpia del DNI
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG

 

Documentació per lliurar a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
 • 1 Fotografia mida carnet en paper o format JPG
 • 1 Curriculum vitae (opcional)

Inscripció 

La inscripció en aquest Màster cal realitzar-la per mitjà del web de la Fundació Universitat de Girona.

Matricula oberta des del dia 1 de juny fins el 6 d’octubre de 2018, a:

Especialitat en Teràpia familiar

http://www.fundacioudg.org/ca/master-intervencio-familiar-sistemica-integradora-especialitat-terapia-familiar.html

Especialitat en Intervenció familiar

http://www.fundacioudg.org/ca/master-intervencio-familiar-sistemica-integradora-especialitat-intervencio-familiar.html

Las matrículas que se formalicen antes del 21 de julio, recibirán como obsequio la asistencia gratuita a un Seminario de Práctica Clínica a escoger, entre los programados para este curso. Las plazas a los Seminarios se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

Sesiones informativas

 • En Barcelona:
  • Miércoles 4 de juliol de 2018, a les 17:00 hores (a l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella)
 • En Girona:
  • Jueves 13 de setembre de 2018, a les 17:00 hores (a la seu de la Fundació UdG: Innovació i Formació).

Más información

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 08007 Barcelona
Telèfon: 93 215 58 83
formacio@iesp.cat

Avisadme

Si quieres que te avisemos cuando se abra la matrícula de este curso rellena el siguiente formulario. Gracias.