A més de la proposta educativa dirigida als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat presentem l’opció de realitzar tallers específics a diversos grups, als quals és més difícil arribar ja sigui per les seves característiques i/o perquè no es troben escolaritzats en els sistema educatiu establert, com per exemple:

  • Tallers dirigits a escoles d’adults
  • Tallers dirigits a col·lectius específics

Les diferents activitats poden anar des de:

  • l’adaptació dels tallers proposats pels diferents grups d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, valorant les necessitats i demandes del grup per tal d’adaptar el contingut i activitat del taller,
  • o bé, creant un taller fet a mida pel grup sol·licitat.
Programes fets a mida

En cas que es necessiti el disseny d’intervencions educatives més globals, que tractin d’una varietat de temàtiques com sexualitat, prevenció de drogodependències, trastorns alimentaris, etc., el nostre equip té la capacitat i els mitjans per dissenyar programes d’educació per a la salut, fets a mida., conjuntament amb altres entitats especialitzades.

Més informació: En el telèfon: 934 872 746, per email a tallers@iesp.cat, o emplenant el formulari situat a la dreta de la pàgina.

Característiques dels tallers

Durada: Dues hores

Lloc: En el centre educatiu o entitat que ho sol.licita

Més informació: En el telèfon: 934 872 746, per email a tallers@iesp.cat, o emplenant el formulari situat a la dreta de la pàgina.

Import

Cada taller te un cost de 150 euros, als que cal sumar el desplaçament si són fora de Barcelona ciutat. A partir de 5 tallers apliquem una tarifa més reduïda, proporcional al nombre de tallers sol·licitats.