Els tallers d’Educació Secundària que es presenten a continuació tenen com a característiques principals que son altament participatius, que son força amens, ja que entenem que la diversió forma part de l’aprenentatge; que estan basats en els coneixements i les experiències prèvies dels alumnes -i per tant en un model d’aprenentatge significatiu-, i que la seva finalitat, lluny de facilitar més i més informació de manera acumulativa, és la d’ajudar a integrar de manera adequada la informació de que ja es disposa i aplicar-la a la resolució de diferents tipus de situacions més o menys quotidianes, sense oblidar ni deixar de banda el treball sobre les actituds.

Tallers per Educació Secundària

1r ESO: Créixer i madurar. L’entrada a l’adolescència

Taller informatiu centrat en els canvis corporals, psicològics i relacionals que comporta l’entrada a l’adolescència, fent especial èmfasi en alguns aspectes vinculats a la sexualitat i les emocions.

Objectius: Afavorir una major comprensió del que implica l’entrada a l’adolescència. Potenciar un millor coneixement dels canvis físics, psíquics i relacionals, propis de la pubertat i l’entrada a l’adolescència. Fomentar el desenvolupament d’actituds positives envers el propi cos. Enfortir l’autoacceptació i l’autoestima. Ajudar a comprendre el paper que la sexualitat tindrà a partir d’aquesta etapa de la vida.

2n ESO: Parlem una mica de sexe?

Taller informatiu centrat en la reflexió sobre la sexualitat, les seves dimensions i les diferents expressions d’aquesta, fent èmfasi en el respecte per les diferents orientacions sexuals. Desenvolupament psicosexual: des de l’autoerotisme, passant per la identitat sexual i les primeres relacions sexuals.

Objectius: Potenciar una major comprensió del que implica la sexualitat en la vida d’una persona, conèixer les diferents dimensions de la sexualitat. Comprendre les característiques del comportament sexual humà i com es relacionen amb el món afectiu personal. Ajudar a l’alumnat a valorar i a ser crítics amb quines condicions s’han de donar per decidir tenir relacions sexuals.

3r / 4t ESO: Sexualitat. Les regles de joc

Taller dinàmic centrat en donar a conèixer els riscos associats a les relacions sexuals així com qüestionar mites i falses creences sobre la sexualitat humana. Donar a conèixer els recursos informatius del seu entorn als que poden acudir.

Objectius: Ajudar a construir una visió de la pròpia responsabilitat respecte als riscos associats a la sexualitat. Proporcionar elements que afavoreixin una correcta presa de decisions. Realitzar una simulació en format joc de rol del que implica un embaràs imprudent a l’adolescència.

3r / 4t ESO: Joc de rol: L’embaràs de la Sònia

Taller molt dinàmic i participatiu consistent en un joc de rol en que es simulen les circumstàncies d’un embaràs adolescent i es treballa sobre les possibles actituds i reaccions personals, de les families, dels amics, de l’entorn, etc. L’objectiu del taller és fer reflexionar els participants sobre com afectaria les seves vides un embaràs no previst.

Aquest taller es pot portar a terme de manera independent, però es recomana que es faci conjuntament amb el taller anterior: Sexualitat, les regles de joc, com una activitat única dividida en dues sessions.

4t ESO: Prevequè?

Taller informatiu centrat en treballar la prevenció de situacions de risc associats a la pràctica sexual. Conèixer els riscos més freqüents associats a la sexualitat, com són les infeccions de transmissió sexual i l’embaràs imprudent.

Objectius: Conèixer els riscos associats a la sexualitat: Infeccions de transmissió sexual i embaràs imprudent. Donar a conèixer que són els mètodes anticonceptius i quins són els més adients per joves. Construir una presa de decisions positiva i una visió de la pròpia responsabilitat respecte aquest riscos.

4t ESO: Amics, i alguna cosa més…

Taller informatiu dirigit a nois i noies d’entre 16 i 18 anys, centrat en treballar les dimensió relacional i afectiva de la sexualitat. Donar a conèixer els elements indispensables que fomentin relacions interpersonals saludables, on la comunicació és la base.

Objectius: Ajudar a construir una concepció del què és una relació de parella, i dels diferents nivells i tipus de relacions. Proporcionar elements i estratègies que afavoreixin la negociació en situacions de conflicte. Generar una visió crítica dels models de relació en els mitjans de comunicació.

Característiques dels tallers

Durada: Dues hores

Lloc: En el centre educatiu o entitat que ho sol.licita

Més informació: En el telèfon: 934 872 746, per email a tallers@iesp.cat, o emplenant el formulari situat a la dreta de la pàgina.

Import

Cada taller te un cost de 150 euros, als que cal sumar el desplaçament si són fora de Barcelona ciutat.