Els tallers que es presenten a continuació tenen com a característiques principals que son altament participatius, que son força amens, ja que entenem que la diversió forma part de l’aprenentatge; que estan basats en els coneixements i les experiències prèvies dels alumnes -i per tant en un model d’aprenentatge significatiu-, i que la seva finalitat, lluny de facilitar més i més informació de manera acumulativa, és la d’ajudar a integrar de manera adequada la informació de que ja es disposa i aplicar-la a la resolució de diferents tipus de situacions més o menys quotidianes, sense oblidar ni deixar de banda el treball sobre les actituds.

Tallers per Educació Primària

6è Primària: Sexualiquè?

Descripció:  Taller per a començar a parlar de sexualitat, i per resoldre els principals dubtes relacionats amb la pubertat i la sexualitat. Un taller per parlar del que no s’havia pogut preguntar fins ara.

Objectius: Orientar a l’adolescent davant dels canvis que experimentarà en el pas de jove a persona adulta. Donar elements a cada jove per tal que aprengui a acceptar-se a si mateix i a les altres persones.

Característiques dels tallers

Durada: Dues hores

Lloc: En el centre educatiu o entitat que ho sol.licita

Més informació: En el telèfon: 934 872 746, per email a tallers@iesp.cat, o emplenant el formulari situat a la dreta de la pàgina.

Import

Cada taller te un cost de 150 euros, als que cal sumar el desplaçament si són fora de Barcelona ciutat. A partir de 5 tallers apliquem una tarifa més reduïda, proporcional al nombre de tallers sol·licitats.