Els tallers per a Batxillerat i Cicles Formatius que es presenten a continuació tenen com a característiques principals que son altament participatius, que son força amens, ja que entenem que la diversió forma part de l’aprenentatge; que estan basats en els coneixements i les experiències prèvies dels alumnes -i per tant en un model d’aprenentatge significatiu-, i que la seva finalitat, lluny de facilitar més i més informació de manera acumulativa, és la d’ajudar a integrar de manera adequada la informació de que ja es disposa i aplicar-la a la resolució de diferents tipus de situacions més o menys quotidianes, sense oblidar ni deixar de banda el treball sobre les actituds.

Tallers d'Educació afectiva i sexual per Batxillerat i Cicles Formatius

Batxillerat: Prevequè?

Taller centrat en potenciar el foment d’una sexualitat sana i responsable, i alhora en revisar els riscos més freqüents associats a les relacions sexuals. Es revisen les mesures preventives més adients per a joves i com fer-les servir, i es treballen els mites i falses concepcions més habituals que entorpeixen una correcta presa de decisions.

Objectius: Conèixer els riscos associats a la sexualitat: Infeccions de transmissió sexual i embaràs imprudent. Donar a conèixer que són els mètodes anticonceptius i quins són els més adients per joves. Construir una presa de decisions positiva i una visió de la pròpia responsabilitat respecte aquest riscos.

Característiques dels tallers

Durada: Dues hores

Lloc: En el centre educatiu o entitat que ho sol.licita

Més informació: En el telèfon: 934 872 746, per email a tallers@iesp.cat, o emplenant el formulari situat a la dreta de la pàgina.

Import

Cada taller te un cost de 160 euros, als que cal sumar el desplaçament si són fora de Barcelona ciutat.