Els tallers per a Batxillerat i Cicles Formatius que es presenten a continuació tenen com a característiques principals que son altament participatius, que son força amens, ja que entenem que la diversió forma part de l’aprenentatge; que estan basats en els coneixements i les experiències prèvies dels alumnes -i per tant en un model d’aprenentatge significatiu-, i que la seva finalitat, lluny de facilitar més i més informació de manera acumulativa, és la d’ajudar a integrar de manera adequada la informació de que ja es disposa i aplicar-la a la resolució de diferents tipus de situacions més o menys quotidianes, sense oblidar ni deixar de banda el treball sobre les actituds.

Tallers per Batxillerat i Cicles Formatius

Batxillerat: Prevequè?

Taller informatiu centrat en treballar la prevenció de situacions de risc associats a la pràctica sexual. Conèixer els riscos més freqüents associats a la sexualitat, com són les infeccions de transmissió sexual i l’embaràs imprudent.

Objectius: Conèixer els riscos associats a la sexualitat: Infeccions de transmissió sexual i embaràs imprudent. Donar a conèixer que són els mètodes anticonceptius i quins són els més adients per joves. Construir una presa de decisions positiva i una visió de la pròpia responsabilitat respecte aquest riscos.

Batxillerat: Amics, i alguna cosa més…

Taller informatiu dirigit a nois i noies d’entre 16 i 18 anys, centrat en treballar les dimensió relacional i afectiva de la sexualitat. Donar a conèixer els elements indispensables que fomentin relacions interpersonals saludables, on la comunicació és la base.

Objectius: Ajudar a construir una concepció del què és una relació de parella, i dels diferents nivells i tipus de relacions. Proporcionar elements i estratègies que afavoreixin la negociació en situacions de conflicte. Generar una visió crítica dels models de relació en els mitjans de comunicació.

Batxillerat / Cicles Formatius: Sexualitat: del plaer a la responsabilitat

Taller informatiu dirigit a nois i noies de 16 a 18 anys, centrat en millorar el coneixement de diversos  aspectes relacionats amb la sexualitat humana. En aquest tallers es potencia la responsabilitat  en relació a la salut sexual, i es treballa mitjançant casos i situacions habituals al voltant de les  primeres relacions sexuals. Finalment es pretén ajudar a reflexionar sobre el paper de l’autoestima i de les emocions en relació a la sexualitat.

Objectius: Oferir informació sobre la resposta sexual humana. Potenciar un major grau de coneixement i de responsabilitat  en relació a la salut sexual. Fomentar una visió saludable i de respecte sobre la pròpia sexualitat i la dels altres. Donar a conèixer els recursos disponibles en cas de necessitar suport i assessorament.

Batxillerat / Cicles Formatius: SexualitatS! Orientació sexual i diversitat 

Taller informatiu, centrat en la identitat de gènere i l’orientació sexual, així com la LGTBIfòbia i prejudicis presents contra el col•lectiu LGTBI, que dificulten l’acceptació i el respecte cap a la diversitat sexual. En el taller es tracta també de qüestions relacionades amb l’afectivitat, les emocions i la sexualitat.

Objectius: Reelaborar l’actitud front a les diferents orientacions sexuals (i alhora sobre altres conductes i actituds discriminatòries i excloents). Promoure l’autoacceptació, i el respecte i la tolerància per la diversitat. Desmitificar concepcions errònies.

Batxillerat / Cicles Formatius: El sexe i el meu món (la sexualitat en diferents cultures)

Taller dirigit a nois i noies amb diferents tradicions culturals. El taller te com a finalitat afavorir un espai per parlar d’aquells aspectes relacionats amb la sexualitat i l’afectivitat, dels que a casa o en l’entorn més proper no en poden parlar.

Objectius:  Crear un espai còmode i de confiança per parlar de la sexualitat, expressar dubtes, preocupacions i altres neguits. Potenciar un major grau de coneixement i de responsabilitat  en relació al propi cos i la sexualitat. Conèixer els riscos associats a la sexualitat: Infeccions de transmissió sexual i embaràs imprudent, i el mètodes de protecció.

Característiques dels tallers

Durada: Dues hores

Lloc: En el centre educatiu o entitat que ho sol.licita

Més informació: En el telèfon: 934 872 746, per email a tallers@iesp.cat, o emplenant el formulari situat a la dreta de la pàgina.

Import

Cada taller te un cost de 150 euros, als que cal sumar el desplaçament si són fora de Barcelona ciutat.