Preguntes habituals

Com puc demanar hora?

Es pot demanar hora de consulta trucant al telèfon 932 155 883, de 09:30 a 20:30 hores, de dilluns a divendres.

Què he de fer si no puc venir a la consulta a l'hora acordada?

En cas que no es pugui venir a l’hora acordada, demanem que se’ns avisi amb suficient antelació. L’experiència ens diu que, en la majoria de casos, es pot avisar amb un parell de dies d’antelació, i això ens permet assignar aquesta hora de consulta a una altra persona.

I si l'anul·lació es produeix el dia abans o el mateix dia?

En aquests casos, difícilment es pot ocupar l’hora concertada, per aquest motiu i per tal que el professional no es vegi perjudicat per imprevists que no son de la seva responsabilitat, es cobra el 50% de la visita, si s’avisa el dia abans, i el 100% de la visita si s’anul·la el mateix dia.

Això no implica una penalització, sinó una manera de continuar amb la tasca iniciada i amb el compromís adquirit i, aquest temps, el professional el dedica a treballar en el cas, a revisar la història clínica i les notes de les sessions, i a revisar el desenvolupament de la teràpia.

Hi ha tarifes reduïdes?

En general, les nostres tarifes estan per sota preu de mercat, però en algunes circumstancies els professionals de l’institut tenen la potestat d’aplicar certes reduccions dels honoraris, quan la situació de les persones a qui atenen ho requereixi. Cal consultar directament aquesta qüestió amb cada professional.

Hi ha preus especials per a joves?

Si. Hi ha preus reduïts per a joves d’entre 18 a 26 anys, sempre que estiguin en atur, siguin estudiants o tinguin un baix nivell d’ingressos. Visiteu la pàgina de la Consulta Jove (www.consultajove.cat).

Hi ha tarifa gratuita?

Cada any, a partir de principis de gener obrim el Servei d’atenció gratuïta, en el que atenem a persones que no poden accedir a la consulta estàndard per qüestions econòmiques.

Aquestes persones podran ser ateses gratuïtament per professionals, ja llicenciats, que estiguin ampliant la seva formació i capacitació a l’Institut. L’atenció gratuita te una durada de 10 sessions.

Per a més informació visiteu la pàgina Atenció gratuïta o truqueu al 93 215 58 83.

Quant dura una visita?

Les nostres visites tenen fonamentalment dos formats: visita d’una hora i visita d’una hora i mitja. Habitualment la primera és l’elecció preferent per exemple per a una entrevista individual, mentre que la visita d’hora i mitja acostuma a ser d’elecció preferent per a una entrevista en parella.

Cal tenir en compte, però, que la visita d’una hora dura en realitat cinquanta minuts, i que la visita d’una hora i mitja, dura en realitat una hora i vint minuts. Això és així, perquè els deu minuts restants són els que utilitza el professional per endreçar i ordenar en cada història clínica les notes que ha pres al llarg de la sessió.

Quina capacitació tenen els professionals de l'institut?

Els professionals que treballen a l’institut, disposen de la titulació que acredita la seva formació i que els autoritza a exercir la seva professió. Tots són Llicenciats o Diplomats, i compten en el seus curriculums amb diversos màsters, postgraus i altres cursos de capacitació i perfeccionament.

A més, participen en diversos programes interns i externs de formació continuada per tal de posar al dia els seus coneixements, i consensuar amb la resta de l’equip les estratègies de treball.

Tots els professionals de l’institut estan col·legiats, en el Col·legis professionals corresponents.

Tots els professionals de l’institut tenen una assegurança professional de Responsabilitat Civil.

Podeu veure un resum dels seus currículums a l’apartat Qui som.

Tinc la obligació de facilitar les meves dades personals?

Com en tot servei d’atenció professional i sanitari hi ha la necessitat de disposar de les dades de les persones que atenem, a l’igual que quan s’acudeix a la consulta de qualsevol altre professional (metge, psiquiatre, uròleg, advocat, etc.).

Ara bé, cal tenir en compte que per la naturalesa de la nostra feina estem obligats a la discreció i la confidencialitat, i que els nostres clients estan protegits per les normes legals que regulen el secret professional.

En tot cas, les persones a les que atenem poden demanar-nos que senyalem en la seva fitxa la negativa a rebre correu o qualsevol altra tipus de comunicació. .

Cal tenir en compte però que no acostumem a anotar altres telèfons a la fitxa de client que no siguin els telèfons mòbils particulars.

A més les dades de les persones que atenem estan protegides d’acord amb la normativa que regula la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Malgrat això, si una persona es negués a facilitar les seves dades personals, hauriem de desestimar la possibilitat d’atendre-la en el nostre Institut, de la mateixa manera que tampoc seria atesa en qualsevol altre servei sanitari públic.

Què passa amb el meu historial clínic?

Les histories clíniques es conserven durant 5 anys en un arxivador protegit amb clau. Passats aquests 5 anys, la història és destruida completament, quedant nomès constància de les dades personals de les persones que hem atès, dades informatitzades que estan protegides d’acord amb la normativa que regula la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Altres dubtes

Si teniu altres dubtes, escriviu-nos i us respondrem el més aviat posible. Podeu fer servir el següent formulari:

Enviar missatge