El Programa d’atenció gratuïta ofereix suport terapèutic i orientació a persones que estiguin passant per situacions de crisi personal, que no disposin de recursos econòmics per a fer front a aquest tipus de serveis.

El Programa d’atenció gratuïta incloun un màxim de 10 sessions, d’una hora de durada, a raó d’una sessions per setmana o cada quinze dies, segons si l’atenció es individual o familiar.

El programa es divideix en tres línies de treball:

  • Teràpia individual  Places esgotades per a Terapia individual !
  • Teràpia sexual
  • Teràpia familiar

En sol.licitar l’accés al programa cal escollir una de les tres línies.

El programa està a càrrec de llicenciats i graduats en psicologia, plenament capacitats per a fer-se càrrec de la responsabilitat d’aquest suport.

Criteris d’accés

  • Persones majors d’edat (en el cas de les famílies només els pares)
  • Baix nivell d’ingressos, estudiants o persones en situació d’atur
  • No estar en tractament psiquiàtric, ni patir addiccions o altres trastorns que puiguin interferir en el treball de suport (en cas de dubte consulteu-nos)
  • La situació que doni origen a la demanda no ha de ser una situació crònica o de llarga durada.

Calendari

Les inscripcions es poden fer a partir del dia 1 de juliol de 2018. A partir d’octubre ens posarem en contacte amb els sol.licitants i, es començaran a assignar dies i hores de visita.

 

Per sol.licitar entrar a la llista d’espera d’aquest Programa, cal emplenar el següent formulari: