OBERTA LA INSCRIPCIÓ

El Programa d’atenció gratuïta ofereix suport terapèutic i orientació a persones que estiguin passant per situacions de crisi personal, que no disposin de recursos econòmics per a fer front a aquest tipus de serveis.

El programa per al curs 2019-20 es divideix en dues línies de treball:

  • Teràpia sexual: Inclou un màxim de 10 sessions individuals d’una hora de durada, a raó d’una sessió per setmana. S’hi poden acollir persones menors de 40 anys.  
  • Teràpia familiar: Inclou un màxim de 8 sessions individuals d’una hora i mitja de durada, a raó d’una sessió cada quinze dies. S’hi poden acollir famílies en les que el membre de més edat no superi els 50 anys.  

En sol.licitar l’accés al programa cal escollir una de les dues línies.

El programa està a càrrec de llicenciats i graduats en psicologia, plenament capacitats per a fer-se càrrec de la responsabilitat d’aquest suport.

Criteris d’accés

  • Persones majors d’edat (en el cas de les famílies només els pares)
  • Baix nivell d’ingressos, estudiants o persones en situació d’atur
  • No estar en tractament psiquiàtric, ni patir addiccions o altres trastorns que puguin interferir en el treball de suport (en cas de dubte consulteu-nos)
  • No estar en un altre procés actiu de suport psicològic (en cas de dubte consulteu-nos)
  • La situació que doni origen a la demanda no ha de ser una situació crònica o de llarga durada.

Calendari

Les inscripcions es poden fer a partir del dia 1 d’octubre de 2019. A partir de mitjans d’octubre ens posarem en contacte amb els sol.licitants i es començaran a assignar dies i hores de visita.

Les visites de Teràpia familiar es portaran a terme a partir de novembre de 2019

Les visites de Teràpia sexual es portaran a terme a partir de gener de 2020

Nota Important:

  • Les visites de teràpia sexual es poden dur a terme en diversos horaris a escollir al llarg de la setmana,
  • Les visites de Teràpia familiar es porten a terme exclusivament els dilluns pel matí, entre les 09:00 i les 13:30 hores.

Per sol.licitar entrar a la llista d’espera d’aquest Programa, cal emplenar el següent formulari: