En aquest moment el Programa està al complet i no pot atendre més peticions. Tornarem a obrir la llista d’espera a mitjans de setembre.

El Programa d’atenció gratuïta ofereix suport terapèutic i orientació a persones que estiguin passant per situacions de crisi personal, que no disposin de recursos econòmics per a fer front a aquest tipus de serveis.

El Programa d’atenció gratuïta incloun un màxim de 10 sessions, d’una hora de durada, a raó d’una sessions per setmana o cada quinze dies, segons si l’atenció es individual o familiar.

El programa es divideix en tres línies de treball:

  • Teràpia individual: Inclou un màxim de 10 sessions individuals d’una hora de durada, a raó d’una sessió per setmana. S’hi poden acollir persones menors de 40 anys.  
  • Teràpia sexual: Queden 10 places. Inclou un màxim de 10 sessions individuals d’una hora de durada, a raó d’una sessió per setmana. S’hi poden acollir persones menors de 40 anys.  
  • Teràpia familiar: Queden 6 places. Inclou un màxim de 8 sessions individuals d’una hora i mitja de durada, a raó d’una sessió cada quinze dies. S’hi poden acollir famílies en les que el membre de més edat no superi els 50 anys.  

En sol.licitar l’accés al programa cal escollir una de les tres línies.

El programa està a càrrec de llicenciats i graduats en psicologia, plenament capacitats per a fer-se càrrec de la responsabilitat d’aquest suport.

Criteris d’accés

  • Persones majors d’edat (en el cas de les famílies només els pares)
  • Baix nivell d’ingressos, estudiants o persones en situació d’atur
  • No estar en tractament psiquiàtric, ni patir addiccions o altres trastorns que puiguin interferir en el treball de suport (en cas de dubte consulteu-nos)
  • La situació que doni origen a la demanda no ha de ser una situació crònica o de llarga durada.

Calendari

Les inscripcions es poden fer a partir del dia 1 de juliol de 2018. A partir d’octubre ens posarem en contacte amb els sol.licitants i, es començaran a assignar dies i hores de visita.

 

Per sol.licitar entrar a la llista d’espera d’aquest Programa, cal emplenar el següent formulari: