Tarifes

 Actualitzades el 1 de gener de 2017

 

ActivitatDuradaPreu
Consulta individual *50 minuts65 euros
Consulta en parella **80 minuts85 euros
Consulta en parella, reduÏda **60 minuts75 euros
Sessió d'orientació familiar 80 minuts90 euros
Consulta on line50 euros
Consulta per videoconferencia (Skype)50 minuts65 euros
Consulta Jove, individual ***50 minuts30 euros
Consulta jove, en parella ***50 minuts35 euros
Fisioteràpia45 minuts55 euros

 

En determinades circumstàncies personals, els professionals de l’Institut poden aplicar una tarifa una mica més reduïda, amb la finalitat de facilitar l’accés a la consulta clínica, o d’ajudar a que el procés de treball sigui menys costós.

* Les sessions individuals tenen una durada d’una hora, dividida entre els 50 minuts d’atenció directe i els 10 minuts que el profesional necesita per ordenar les notes de la sessió abans de la següent visita.

** Les sessions en parella tenen una durada d’una hora i mitja. dividida entre els 80 minuts d’atenció directe i els 10 minuts que el profesional necesita per ordenar les notes de la sessió abans de la següent visita. Ocasionalment hi ha la possibilitat de que les sessions durin una hora, cas en el que la consulta te un preu més reduït.

xarxafamiliesmonoparentals*** La consulta jove està dirigida a menors de 26 anys que, per qüestions econòmiques o de precarietat laboral, no poden accedir a les tarifes estándar. En cas de tenir menys de 26 anys, però una situación económica normalitzada aquest descompte no s’aplica.

Les persones que están en situación d’atur tenen un descompte de 10 euros per visita.

El carnet de Familia nombrosa o monoparental, lliurat pel Departament de Benestar i familia de la Generalitat de Catalunya, dona dret a un descompte en la consulta clínica d’un 15% en la tarifa estándar.

Els ex-alumnes dels cursos de formació de l’Institut, tenen un descompte de 10 euros per visita.

Els descomptes NO són acumulables.